Tag Archives: Wood sovereignty

Stora Enso i fortsatt blåsväder

operazioni binarie senza deposito bonus Det finskt-svenska skogsbolaget Stora Enso fortsätter att hamna i nyheterna på olika sätt. I Brasilien har FSC-certifieringen (Forest Stewardship Coucil) för bolagets dotterbolag, Veracel, ifrågasatts sedan länge. Nu i dagarna kom det en revisionsrapport som rekommenderar FSC att tillfälligt stänga av ackrediteringsbolaget SGS Qualifor från att göra FSC ackrediteringar just på grund av oegentligheter vid ackrediteringen av Veracel! Mer om detta nedan.

segnali per opzioni binarie Närmare hem skrev Dagens Arbete om att Lettiska skogsarbetare fick 17 kr i timmen för jobb i Stora Ensos svenska skogar:

online broker demokonto Lettiska skogsarbetare har fått långt under avtalsenliga löner för röjningsarbete i Stora Ensos skogar. Den lettiska underentreprenören ersatte dessutom lön med traktamente och undvek på så sätt att betala skatt.

trading di opzioni binarie wikipedia Läs mer

Destruktivt marknadsverktyg stoppat vid konventionen för biologisk mångfald!

sito iq option oscurato De deltagande parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) träffades häromveckan för att diskutera hur de kan rädda den biologiska mångfalden. De rika länderna försökte få till en mekanism kallad Green Development Mechanism, baserad på det hårt kritiserade Clean Development Mechanism.

http://www.pettigna.com/dre/opzioni-binarie-chiusura-anticipata opzioni binarie chiusura anticipata Men nu  har dessa planer stoppats! Dessutom antogs en strategisk plan för att minska förlusten av biologisk mångfald, samt bindande regler mot s k biostöld, för att rättvist dela på fördelarna av genetisk mångfald, enligt Global Forest Coalition.

Läs mer

Mat- och Naturbruksupprop!

http://www.enterijermaximum.com/bf/60/lamigliorebapp-per-aiutare-nelle-opzione-binarie.html la.migliorebapp per aiutare nelle opzione binarie MJV har dragit igång diskussioner om Sveriges naturbruk – jord- och skogsbruk och fiske, samt vår matkultur. Här är uppropet. Vill du skriva på gör det på MJV:s hemsida: http://www.jordensvanner.se/konsumtion/mat-och-naturbruksuppropet. Kolla även ett arrangemang i Torsby den 6-7 november.

Återta makten över naturbruket!

http://gunaydinet.com/pi/105/timer-opzioni-binarie-mt4.html timer opzioni binarie mt4 Makten över maten och produktionen på landsbygden har med förödande konsekvenser flyttats från lokala producenter till storindustrier, internationella jordbruksföretag och finanskapital. Jordbruk, skogsbruk, fiske och andra naturbruk tvingas lyda andra lagar än naturens. Konsumenter och landsbygdens folk har alltför länge och alltför passivt anpassat sig till utvecklingen. Naturresurserna och vidareförädlingen har förvandlats till brickor i ett monopolspel där mest pengar vinner. Denna utveckling måste brytas, som producenter, medmänniskor och konsumenter måste vi återta makten.

demo futures trading platform Läs mer

MJV på Klimaforum – Hållbart skogsbruk för klimat, biodiversitet och människor.

http://www.big-save.club/mu/investire-con-opzione-binaria investire con opzione binaria Skogens roll i klimatfrågan var det övergripande temat för MJVs seminarium på Klimaforum under måndagen, andra veckan av COP15. I panelen satt representanter från MJVs-skogsutskott (Dag Fredriksson), Svenska Via Campesina/NOrdbruk (Torgny Östling), Friends of the Earth Paraguay/Forest Coallition (Simone Lovera), MST (Luiz Hernandez), och Mario Palacios, CAOI, representant för den peruanska quecha-ursprungsbefolkningen.

alles über binäre optionen Med ett avstamp i en kritik mot den svenska modellen för skogsbruk, med kalhyggen och marknadspriser som starkaste drivkraft och motor, rörde sig diskussionen söderut. Både Simone och Luiz tog upp sina farhågor i förhållande till den del av klimatavtalet som går under namnet REDD – Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation.

opzioni binarie come vincere IMG_2734

Att sätta ett ekonomiskt värde på skogen och därigenom tro att vi får behålla den stående är fel väg att gå, menade både Simone och Luiz. Från publiken kom dock andra röster i form av ett exempel på hur man i Peruanska Amazonas har goda erfarenheter av ekonomisk kompensation för att inte låta utländska företag hugga ner denna värdefulla naturresurs.

Efter frågor från publiken om vad man kan göra i nord för att stötta ett hållbart skogsbruk kom diskussionen in på certifieringsystem. Enligt Simone Lovera fungerar inte dagens certifieringssystem (FSC). Bilder visades på ett FSC-skogsbruk i Latin Amerika – ett kalhygge som blivit hårt åtgånget av jorderosion. Efterlevnaden av de regler som finns är alltså i många fall bristfällig. Det finns även ett mer grundläggande problem med certifiering.

– Certifiering handlar alltid om kvalitet – inte om kvantitet, menade Simone Lovera. Även om man kan hålla en hög kvalitet finns det ett tak för hur mycket som kan produceras av en vara på ett hållbart sätt. Dagens certifieringssystem kan inte komma åt denna nyckelfaktor i ett hållbart skogs- eller jordbruk.

En intressant koppling skedde även mellan latinamerikansk ursprungsbefolkning och den skandinaviska ursprungsbefolkningen och deras hållbara brukande av skogen och hur de båda påverkas av en allt mer marknadsmässig och ekonomisk syn på skogen som resurs.

Under seminariet myntades även ett nytt begrepp: Wood Sovereignty – rätt till skog på samma sätt som man länge talat om Food Sovereignty av Torgny . Detta begrepp plockades snabbt upp av övriga i panelen som ett användbart sätt att jobba vidare mot ett hållbart sätt att använda skogen på, med respekt för både sociala och ekologiska värden så väl som skogens förmåga att bidra till att balansera koldioxidmängden i atmosfären.

Läs mer om klimat och tropisk skog på MJVs hemsida.