Tag Archives: vatten

Stora Enso i fortsatt blåsväder

Det finskt-svenska skogsbolaget Stora Enso fortsätter att hamna i nyheterna på olika sätt. I Brasilien har FSC-certifieringen (Forest Stewardship Coucil) för bolagets dotterbolag, Veracel, ifrågasatts sedan länge. Nu i dagarna kom det en revisionsrapport som rekommenderar FSC att tillfälligt stänga av ackrediteringsbolaget SGS Qualifor från att göra FSC ackrediteringar just på grund av oegentligheter vid ackrediteringen av Veracel! Mer om detta nedan.

Närmare hem skrev Dagens Arbete om att Lettiska skogsarbetare fick 17 kr i timmen för jobb i Stora Ensos svenska skogar:

Lettiska skogsarbetare har fått långt under avtalsenliga löner för röjningsarbete i Stora Ensos skogar. Den lettiska underentreprenören ersatte dessutom lön med traktamente och undvek på så sätt att betala skatt.

Läs mer

Avprivatisering av el och vatten i Europa!

Efter många år då privatisering av vatten och el i kommunerna förespråkades kan man nu se en vändning, rapporterar Julio Godoy i tidskriften Mana:

På senare tid har allt fler städer i Europa valt att låta kommunala bolag ta över vatten- och elförsörjning som på 1990-talet såldes ut till privata företag.

Även EU kommissionen har nu ett program “för att stötta vattenförsörjning i kommunal regi i länder i Afrika, Karibien och Stilla havsregionen”, enligt artikeln. Detta är ett viktigt steg framåt till att se till invånarnas inflytande och inte låta privata aktörers kvartalsvinster styra  huruvida basbehoven uppfylls eller inte.