Tag Archives: tåg

Tågupproret är igång! Vi kräver fungerande tåg

Miljöförbundet Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet, SEKO Södra och SEKO Mellannorrland har dragit igång Tågupproret. Ännu en katastrofvinter för tågtrafiken är igång. Men nu är det dags för en annan politik.

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Vi accepterar inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.

För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

-Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

-Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

-Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.

>> Skriv på namninsamlingen: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5134

>> Läs mer på vår facebooksida och passa på att gilla oss: http://www.facebook.com/pages/Tagupproret-Vi-kraver-fungerande-tag/168860579819678

>> Bli aktiv själv – Läs mer på www.tagupproret.se eller joina facebookgruppen/maillistan http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172182889469253&ap=1

Ladda ner flygbladet från http://didring.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/flyer3.01.pdf

Hittils har det skett aktiviteter i Sundsvall, Umeå, Linköping, Malmö, Nässjö m m. Meddela oss när det händer något på din ort!