Tag Archives: Syd

Sveriges ansvar för EU:s historiska misslyckande i Rio

first binary option service review Rio+20 konferensen innebär att EU med hjälp av svenskt och nordiskt ledarskap placerat sig i självförvållad maktlöshet. Det började när EU under Sveriges ordförandeskap genomdrev grön ekonomi som den stora frågan för FN konferensen om hållbar utveckling 40 år efter den första FN-konferensen om miljö i Stockholm och 20 år efter Riokonferensen 1992. Samtidigt ville EU och USA ta bort väsentliga delar av de principer som Riokonferensen beslutade 1992. EU:s starka invändningar avfärdades av Brasilien. Nu fick grön ekonomi ett svagt omnämnande i Rio+20 dokumentet medan principerna från Riokonferensen 1992 bibehölls i stora delar.

report bloomberg binary options

broker deposito minimo 10 euro Bild: FN. José Manuel Barroso pratar i Rio.

trade minimo 1 con opzioni binarie Sverige och Norden hade de bästa förutsättningar för att påbörja ett konstruktivt globalt samarbete inför Rio+20. De nordiska länderna har ett långvarigt gott rykte som pådrivande i FN för miljöfrågorna, som försvarare av fattiga länders intressen och små nationers behov av bindande internationella beslut för att motverka stormakters godtyckliga inflytande i världspolitiken. Det historiskt viktiga klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 gav nordiska länder en möjlighet att leva upp till detta goda rykte. Sverige i egenskap av EU:s ordförandeland under hösten 2009 och Danmark i egenskap av ordförande för klimattoppmötet i Köpenhamn. Istället valde både Sverige och Danmark att enbart satsa på allians med vad man trodde var starka länder som USA och i förväg tala med nya stormakter i Syd medan fattiga länder ignorerades. Man förde inte ens informella samtal med dessa länder så de uppfattades som problem istället för samarbetspartners.
Läs mer

Stora Enso i fortsatt blåsväder

strategie opzioni binarie 60 secondi Det finskt-svenska skogsbolaget Stora Enso fortsätter att hamna i nyheterna på olika sätt. I Brasilien har FSC-certifieringen (Forest Stewardship Coucil) för bolagets dotterbolag, Veracel, ifrågasatts sedan länge. Nu i dagarna kom det en revisionsrapport som rekommenderar FSC att tillfälligt stänga av ackrediteringsbolaget SGS Qualifor från att göra FSC ackrediteringar just på grund av oegentligheter vid ackrediteringen av Veracel! Mer om detta nedan.

trusted binary options company Närmare hem skrev Dagens Arbete om att Lettiska skogsarbetare fick 17 kr i timmen för jobb i Stora Ensos svenska skogar:

option binary demo app Lettiska skogsarbetare har fått långt under avtalsenliga löner för röjningsarbete i Stora Ensos skogar. Den lettiska underentreprenören ersatte dessutom lön med traktamente och undvek på så sätt att betala skatt.

thiago opzioni binarie Läs mer

Destruktivt marknadsverktyg stoppat vid konventionen för biologisk mångfald!

piu sicuro forex o opzioni binarie De deltagande parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) träffades häromveckan för att diskutera hur de kan rädda den biologiska mångfalden. De rika länderna försökte få till en mekanism kallad Green Development Mechanism, baserad på det hårt kritiserade Clean Development Mechanism.

opzioni binarie piattaforma demo Men nu  har dessa planer stoppats! Dessutom antogs en strategisk plan för att minska förlusten av biologisk mångfald, samt bindande regler mot s k biostöld, för att rättvist dela på fördelarna av genetisk mångfald, enligt Global Forest Coalition.

binary options trading signals app Läs mer

Omställning för klimaträttvisa – sommarläger 2-8 augusti 2010

strategie per vincere con le opzioni binarie Det är på tiden att det ordnas ett stort klimatläger i Sverige. En vecka då föredrag och workshops blandas med bad och sköna stunder i solen. Där vi kan diskutera klimatrörelsens frågor och uppgifter i stort och smått, och få inspiration till fortsatt kamp för klimaträttvisa.

veztrander Dessa utmaningar står i fokus på sommarlägret med temat Omställning för klimaträttvisa. Lägret kommer vara i Norreda – Eda utanför Uppsala där vi har tillgång till stugor en lägergård samt ett stort cirkustält.

Huvudarrangörer är Miljöförbundet Jordens Vänner, Studiefrämjandet och Färnebo Folkhögskola, men vi välkomnar andra organisationer och grupper att vara med och ordna möten samt workshops.

Läs mer

Klimatförhandlingarna: Ett starkt FN behövs

Som vi har sagt tidigare så behövs ett starkt FN där alla länder har en röst. Läs vår debattinlägg på sydsvenskan.se:

Klimatmisslyckandet i Köpenhamn får inte leda till ännu mer förhandlingar bakom stängda dörrar. För att hejda klimatförändringen behövs ett starkt FN med mer inflytande för fattiga länder och med öppenhet för ett engagerat civilsamhälle.

Att till exempel fler än 100 länder vill begränsa temperaturökningen till 1,5 grader är någonting som bör diskuteras på allvar – det är i mångt och mycket deras befolkning som riskerar att drabbas.

En sådan målsättning skulle kräva att rika länder minskar sina utsläpp avsevärt mer än vad som diskuteras nu av t ex USA och EU. En utveckling där utsläppsfossilerna sinsemellan gör upp hur världen ska förhålla sig till klimatförändringarna är fel väg att gå.

MJV analyserar: Vad hände i Köpenhamn?

Förhandlingsresultatet i Köpenhamn är uselt, inget bindande avtal alls, bara en luddig anteckning utan kortsiktiga årtal, utan ansvarsfördelning och utan en tydlig tidsplan om hur förhandlingen skall gå vidare. Texten bygger inte vidare på det mödosamt uppbyggda Kyotoprotokollet och talar inte heller om vem som ska betala för omställningen och om hur mycket som skall ske med nya pengar till Syd.

I efterdebatten har skulden för haveriet lagts på USA, Kina men också på FN som institution och på de fattiga länder som tog strid mot ett urvattnat avtal.

Läs hela analysen på vår hemsida, www.jordensvanner.se.

“Nya” klimatbiståndspengar? Nja… Regeringen fortsätter sin greenwash

SVT rapporterar att “Nya pengar” till u-länder är “gamla pengar”:

De åtta miljarder som Sverige lovat i snabbstartspengar till klimatåtgärder ska enligt Fredrik Reinfeldt vara både gamla pengar, alltså redan avsatta i biståndbudgeten, och nya pengar. Men enligt rapports källa på regeringskansliet kommer alla åtta miljardet att tas från biståndsbudgeten. Det framgår av en revidering av regeringens klimatsatsning.

Än en gång försöker regeringen framstå som grön och solidarisk men verkligheten visar sig vara något annorlunda.

Sista chansen för Sverige och EU att byta strategi i klimatförhandlingarna

– Den ensidiga inriktningen på Kina och USA har redan fördröjt klimatförhandlingarna i ett helt år. Nu måste Sverige och EU ge upp denna nederlagsstrategi och gå samman med de fattigaste länderna för att på detta sätt sätta press på USA.
Det säger Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner i ett uttalande efter ett möte med Andreas Carlgren på eftermiddagen.

Danmarks regering ökar motsättningarna i förhandlingarna

Många länder i Syd och NGO:ar är upprörda för att den danska regeringen, som är ordförande för COP15, försöker pressa fram ett avtal genom att i dagarna lägga fram en avtalstext utan att länderna i Syd har haft möjlighet att ta ställning eller ens se texten.

En hel rad med NGO-ar har gjort ett statement där de beskyller den danska regeringen för att vara manipulativ och icke-transparent:

Läs mer