Tag Archives: Rio+20

Landsbygden borde vara en het fråga

option iq sempre aperto Det pågår en omvandling av stora mått i Sverige. Landsbygen avfolkas i rasande takt, snabbare än i de flesta länder i Europa, och den ses mer och mer som en leverantör av råvaror. Gruvboomen är bara ett av många tecken på det.

operare con le opzioni binarie Traditionellt var det Centerpartiet som förde en landsbygdspolitik. Numera är partiet mer nyliberal än någonsin, och i de senaste utspelen kring partiprogrammet hördes oppositionella röster som vill gå emot den s k ‘Stureplanscentern’ som sägs dominera partiet – även om dessa röster är lika nyliberala i grunden.

http://www.pettigna.com/me/616/opzioni-binarie-broker-italiani.html opzioni binarie broker italiani Vänsterpartiet å andra sidan är mer av en storstads- (eller småstads-) parti. Bönder har kanske inte i första hand tillhört deras målgrupp. Nu har dock (v)’s partiledare Jonas Sjöstedt skrivit en krönika om just landsbygden och landsbygdspolitik:

istruzioni auto opzioni binarie Läs mer

Slutdeklarationen från det folkliga toppmötet i Rio

http://www.biotran.com/or/355/6334.html iniziare con le opzioni binarie Följande antogs vid det folkliga toppmötet i Rio den 22 juni:

forex binary options system u7 indicatori opzioni binarie Final Declaration of the People’s Summit at Rio+20

business opportunities The social and popular movements, trade unions, people, civil society organizations and environmental organizations from around the world present at the People’s Summit at Rio+20 for Social and Environmental Justice experienced in the camps, mass mobilizations and debates the building of convergences and alternatives, conscious of the fact that we are the subjects of another type of relationship among human beings and between humankind and nature, tackling the urgent challenge of curbing the new phase of capitalist recomposition and building, through our struggles, new paradigms for society.

strategie opzioni binarie 24option The People’s Summit is a symbolic moment in a new cycle of the trajectories of global struggles, giving rise to a new convergence among movements of women, indigenous peoples, Afro-descendants, youth, family and peasant farmers, workers, traditional peoples and communities, defenders of the right to cities and religions from around the world. The assemblies, mobilizations and the massive People’s March were the most powerful expressions of this convergence.
Läs mer

Sluta skylla bakslaget i Rio på fattiga länder

options broker offering spread trading En av de märkligare upplevelserna i Almedalen var att höra Biståndsminister Gunilla Carlsson utvärdera FN-mötet i Rio. Carlsson skyllde bakslaget där på de fattiga länderna när det i själva verket är Sverige och andra rika länder som agerat själviskt och oansvarigt.

Det var på ett seminarium på det internationella torget som ministern ombads att skriva på en skylt vilket land som bromsat miljöförhandlingarna mest. Carlsson skrev G77; det vill säga gruppen med världens fattigaste länder. Hon motiverade detta med att G77 hindrade ett genombrott för begreppet ”grön ekonomi”. Hon menade också att ”fattigdomen är världens största miljöproblem” och påstod att Sverige och EU fått kämpa i motvind för verkliga miljölösningar.
Läs mer

Radikaliserades fackföreningsrörelsen i Rio?

Något av det mest överraskande i Rio har varit det etablerade fackets radikalisering. Braslianska LO stödde fullt ut det folkliga toppmötet och deltog med kraft i manifestationer och arrangemang på jämlik fot med andra folkrörelser. Man bröt också tillsammans dialogen med regeringen. Det internationella fackets budskap kan ses som i många stycken lika radikalt. Tillväxt som annars varit det dminerande budskapet från etablkerade fack som lösning på de flesta problem lyser med sin frånvaro i dokumentet. Istället dominerar krav på att värna allmänningarna, rättvis oimställning och samarbete med andra folkrörelser. Asbjörn Wahl från För Velferdstaten i Norge rapporterar:

An impatient Trade Union Assembly in Rio on 11-13 June adopted a statement which represents an important step forward, in which it realises “that our current profit-driven production and consumption model, identified as the source of rising social inequalities and environmental degradation, must be replaced if a truly sustainable development is to be achieved”.

It further demanded that “the Commons, natural and energy resources are brought and kept under public ownership, securing their public preservation and administration with social control.” In order to replace the existing model, the trade union movement must play “a decisive role in fighting for an alternative development model for our societies, grounded on peoples’ needs, on solidarity, on economic democracy and on a fair distribution of wealth”. In this struggle, the trade union movement must “make use of our organisational capacity and our experience of past struggles to form a strong, organised global movement in a bid to spur governments and corporations, who are reluctant to act, into taking appropriate measures to tackle and stop climate change.” This is something to live up to!

Läs mer

Ursprungsfolkens kamp i Rio och mot Belo Monte dammen

Precis innan höjdarna skulle anlända till Rio de Janeiro för att delta i FN:s toppmöte för hållbar utveckling trappade ursprungsfolken upp sin kamp för att kunna bo kvar i området där de håller till. Brasilien har påbörjat det kontroversiella dammbygget Belo Monte, världens tredje största dammprojekt, i Amazonas. 300 indianer, lokalbefolkningen, fiskare och småbönder ockuperade en påbörjad del av dammen som redan blockerar flödet av floden Xingu, och grävde bort en del så att floden kom igång igen.

Vid själva Riomötet träffades ursprungsfolk från hela världen och gjorde sin egen deklaration, kallad Kari-oca II deklarationen. I motsats till den officiella FN konferensens deklaration är denna värt att återges i sin helhet:

“INDIGENOUS PEOPLES GLOBAL CONFERENCE ON RIO+20 AND MOTHER EARTH”

We, the Indigenous Peoples of Mother Earth assembled at the site of Kari-Oka I, sacred Kari-Oka Púku, Rio de Janeiro to participate in the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20, thank the Indigenous Peoples of Brazil for welcoming us to their territories. We reaffirm our responsibility to speak for the protection and enhancement of the well-being of Mother Earth, nature and future generations of our Indigenous Peoples and all humanity and life. We recognize the significance of this second convening of Indigenous Peoples of the world and reaffirm the historic 1992 meeting of the Kari-Oca I, where Indigenous Peoples issued The Kari-Oca Declaration and the Indigenous Peoples Earth Charter. The Kari-Oca conference, and the  mobilization of Indigenous Peoples around the first UN Earth Summit, marked a big step forward for an international movement for Indigenous Peoples’ rights and the important role that Indigenous Peoples play in conservation and sustainable development.  We also reaffirm the Manaus Declaration on the convening of Kari-Oca 2 as the international gathering of Indigenous Peoples for Rio+20.

http://www.discount-a-finder.com/mg/giocare-con-opzioni-binarie giocare con opzioni binarie The institutionalization of Colonialism

We see the goals of UNCSD Rio+20, the “Green Economy” and its premise that the world can only “save” nature by commodifying its life giving and life sustaining capacities as a continuation of the colonialism that Indigenous Peoples and our Mother Earth have faced and resisted for 520 years. The “Green Economy” promises to eradicate poverty but in fact will only favor and respond to multinational enterprises and capitalism. It is a continuation of a global economy based upon fossil fuels, the destruction of the environment by exploiting nature through extractive industries such as mining, oil exploration and production, intensive mono-culture agriculture, and other capitalist investments. All of these efforts are directed toward profit and the accumulation of capital by the few.

Läs mer

Sveriges ansvar för EU:s historiska misslyckande i Rio

Rio+20 konferensen innebär att EU med hjälp av svenskt och nordiskt ledarskap placerat sig i självförvållad maktlöshet. Det började när EU under Sveriges ordförandeskap genomdrev grön ekonomi som den stora frågan för FN konferensen om hållbar utveckling 40 år efter den första FN-konferensen om miljö i Stockholm och 20 år efter Riokonferensen 1992. Samtidigt ville EU och USA ta bort väsentliga delar av de principer som Riokonferensen beslutade 1992. EU:s starka invändningar avfärdades av Brasilien. Nu fick grön ekonomi ett svagt omnämnande i Rio+20 dokumentet medan principerna från Riokonferensen 1992 bibehölls i stora delar.

Bild: FN. José Manuel Barroso pratar i Rio.

Sverige och Norden hade de bästa förutsättningar för att påbörja ett konstruktivt globalt samarbete inför Rio+20. De nordiska länderna har ett långvarigt gott rykte som pådrivande i FN för miljöfrågorna, som försvarare av fattiga länders intressen och små nationers behov av bindande internationella beslut för att motverka stormakters godtyckliga inflytande i världspolitiken. Det historiskt viktiga klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 gav nordiska länder en möjlighet att leva upp till detta goda rykte. Sverige i egenskap av EU:s ordförandeland under hösten 2009 och Danmark i egenskap av ordförande för klimattoppmötet i Köpenhamn. Istället valde både Sverige och Danmark att enbart satsa på allians med vad man trodde var starka länder som USA och i förväg tala med nya stormakter i Syd medan fattiga länder ignorerades. Man förde inte ens informella samtal med dessa länder så de uppfattades som problem istället för samarbetspartners.
Läs mer

Videorapporter från Rio

Våra kompisar i Via Campesina har gjort ett antal korta videorapporter från Rio. Först ut är Pat Mooney från ETC group, som analyserar hur långt den privata sektorn har kommit i att göra naturen till handelsvara:

Sedan protester av folkrörelserna mot företaget Vale (på portugisiska):

Läs Friends of the Earth International’s rapport om Vale här:

http://www.foei.org/en/resources/publications/pdfs/2012/how-corporations-rule-vale/at_download/file

The Brazilian company Vale is the world’s second largest metals and mining company and one of the largest producers of raw materials globally. Keen to protect its extractive and energy interests, Vale has used its proximity to the Brazilian government (which owns part of the company) to push for industry-driven measures through the UN’s climate negotiations, urging greater financial incentives and less stringent regulations for carbon offsetting.

Plus en debatt om grön ekonomi mellan UNEP direktören Achim Steiner och folkrörelserepresentanter på Peoples Summit:

Rekommenderas!

Ungdomar lämnar Rio+20 mötet i protest

Här ett pressmeddelande från Friends of the Earth. Ungdomar lämnar Rio mötet och river sönder utkastet på slutdokument. Friends of the Earth överlämnar ett uttalande till Ban Ki-Moon om att företag har tagit över processen och att deras inflytande måste minskas.

demo opzioni binarie trading Rio+20: Protest Against ‘The Future Corporations Bought’

RIO DE JANEIRO (BRAZIL), June 22, 2012 –  Friends of the Earth
International  delegates joined on June 21 a key protest by a group of
young people and civil society organisations denouncing world leaders’
failure to tackle the planetary crisis at the UN Rio+20 Summit.

Läs mer

Nnimmo Bassey om Rio

Den progressiva nyhetskanalen Democracy Now! har intervjuat Nnimmo Bassey, ordförande i Friends of the Earth International.

http://www.democracynow.org/2012/6/21/nigerian_activist_nnimmo_bassey_rio_20

Ett citat ur intervjun följer här:

[INTERVJUAREN:] The United Nations Environment Program tracked about 90 goals that were developed originally out of Rio 20 years ago and then by other international conferences, and it found that significant progress has been made on only four of them. That’s reducing ozone depletion, removing lead from gasoline, improving access to water supplies, and boosting research for marine pollution. Four out of 96. That is a—that would be a failure on any scorecard. Your assessment of whether that’s going to improve at all as a result of this summit?

app guadagnare opzioni binarie NNIMMO BASSEY: I agree with you completely that there’s been a total failure by governments and policymakers over the decisions that were reached in 1992. And here, with attention being removed from those pillars, even the four—the three pillars of sustainability—economic prosperity, environmental protection, social equity and justice—have now been more or less supplanted by the emphasis on economy. And the green economy is opening up space for the whole sale of nature. And very troubling is the whole concept of payment for environmental services. You know, the whole thing is opening up for speculation, which is the very reason why we have financial crisis, the food crisis, and why the climate crisis is not being tackled.

50000 mot privatisering av natur och gemensam välfärd

Mellan skyhöga hus brakade demonstrationskarnevalen loss i Rio de Janeiro. De jättestora fackliga ballongerna fyllde luften med sina röda logos, fanorna svängdes, trummorna vibrerade, kropparna dansade, armarna svängde, munnarna ropade, banderollerna trängdes och högt över alltihop plöjde en gigantisk rullande talartribun fram och manade deltagare och åskådare till handling. Främst gick offentliganställda i protest mot frysta löner sedan 6 år och många andra fackliga aktivister. Ett brett folkhav vällde fram i sambatakt och luften fylld av högtalarbilarnas genomträngande budskap mot Rio+20 mötets gröna ekonomi och att göra naturen till handelsvara.

I Latinamerika har det varit lätt för folkrörelserna att ena sig mot storföretagen och de rika ländernas politik inför FN konferensen. Den har gått ut på att lägga den tidigare politiken från Riokonferensen 1992 för att tillsammans lösa världens sociala och ekologiska kris genom erkännande av alla demokratiska, sociala, kulturella och ekonomiska krafters olika bidrag bakom sig. Istället vill man med biståndsminister Gunilla Carlssons ord se näringslivet ensamt som den enastående “vitala” kraften för att med hjälp av prissättning på ekossystemtjänster och självreglerling ska lösa världsmiljöproblemen och få bukt med fattigdomen. Denna ide att sätta ekonomin ensamt i centrum för lösningen utan förändring av den rådande världsordningen ser folkörelserna i Latinamerika enbart som ett nytt sätt för kapitalismen att göra vinster som förvärrar både ekologiska och sociala krisen. Kampen mot kapitalismen enar därför lätt talarna på de rullande tribunerna och folkmassan.

Men det är de aktuella konfliktfrågorna och den specifika kampen mot att göra naturen till handelsvara som upptar det stora intrresset. Det jättelika Belo Monte dammbygget i Amazonas med tvångsförflyttning av många indianfolk, svarta minoriteter och annan lokalbefolkning har enat facket, miljörörelsen, urfolksrörelsen och många andra i protester under Rio+20. Indianer invaderade brasilianska utvecklingsbanken som finansierar dammbygget under en aktion efter den stora kvinnomarschen i måndags. Som upptakt till den stora gemensamma marschen genomfördes en solidarietsaktion när FN konferensen i Riocentro till stöd för lokalbefolkningen i Villa Autodromo som för en kamp mot att bli vräkta pga megaprojekt inför fotbolls-VM. Många andra konflikter tas upp i tåget.

Mitt i allt går Jordens Vänner och rycks med i den revolutionära stämningen. Särskilt holländarna utmärker sig när samban kommer loss och knutna nävar höjs mot skyn. Högt ovanför vajar internationella Jordens Vänners fana från högtalarbilen. Trots sin litenhet i Braslien och många andra länder i Latinamerika spelar Jordens Vänner en avgörande roll, Bonderörelsen Via Campesina och facken har den stora kraften. Men utan en internationellt verkande miljöorganisation med stark legitimitet hade knappast dessa folkrörelser kunnat ta det helt dominerande initiativet till en samlad massmobilisering i form av det folkliga toppmötet som också organiserade den stora demonstrationen.

Skillnaden är total jämfört med Riokonferensen 1992. Då var den stora demonstrationen skild från folkrörelsernas forum och enbart en inrikespolitisk uppvisning för parttier och andra. Det folkliga forumet var också enbart en lioten del i ett större globalt forum där storföretagen deltog. Nu är folkrörelserna den samlande kraften som lyckas förena sociala och ekologiska frågor och ge ett samlat budskap från mängder av seminarier, stormöten och gatan nej till att göra naturen till handelsvara och försvara allmänningarna.

Tord Björk

JV:s representant i Rio

Video om demonstrationen som ger ett gott intryck av stämningen med någon intervju på engelska men mest spanska. Lucia Ortiz som deltog på Ställ om konferensen avslutar videon.