Tag Archives: klimaträttvisa

Klimatdemokrati på landsbygden

binary options how to lose a fortune I USA håller organisation IATP på med ett projekt där människor träffas för så kallade klimatdialoger. Projektet riktar in sig på landsbygden; Det är där vår mat produceras och det är där det finns möjligheter för energiförsörjning. Precis som i Sverige tas landsbygdsbefolkningen inte riktigt på allvar i USA.

vantagefx it Projektet är intressant eftersom det utgår från de lokala förutsättningar och inkluderar alla – inte bara de som t ex redan är aktiva i en miljögrupp eller omställningsgrupp. Hur vill ortsborna hantera oväntade väderhändelser? Energiförsörjningen, vattnet, jordbruket – hur sårbara är de för klimatförändringarna och hur kan vi planera dem bättre? Även försäkring och hälsan ingår i diskussionerna. Vilka policys behöver komma på plats för att nå dit?

Conventional political thinking is that “climate” is too politically charged to discuss in rural America. The reality is that rural citizens are dealing with the challenges of extreme weather directly and are interested in being part of community and political solutions. Rural opposition to effective climate policy is not inevitable, and can be overcome by genuinely engaging rural residents in climate solutions. Most importantly, all communities, rural and urban, will benefit from supporting rural people and farmers in the transition to clean energy. But in the process we must capitalize on the opportunity to bridge a growing divide between urban and rural, in a manner that deliberately rebuilds democracy.

http://citrusfx.com/bw/1/10.html opzioni binarie falla Klimatfrågan och kanske framför allt rättvis omställning blir i detta sammanhang ett verktyg för att skapa ett demokratiskt samtal och gemensamt ansvarstagande, samt ett stärkande av landsbygden. De förslag som kommer fram ska nämligen föras vidare till lokala och regionala beslutsfattare. Dessutom bidrar samtalen till konkreta lösningar på klimatproblemen. Snacka om flera flugor i en smäll!

caratteristiche broker opzioni binarie >> Läs mer: I Göteborg har projektet Staden vi vill ha hållit på ett antal år. Det påminner en del om klimatdialogerna vad gäller metod, även om klimatförändringarna inte var utgångspunkten där.

Lördag = manifestationsdag i Paris!

I sista stund hävde polisen demonstrationsförbudet och tillät våra manifestationer i Paris! Först gjorde Friends of The Earth en Google maps instalation från olika dela av Paris som från cyberspace formade orden Climate Justice Peace.
Sedan samlades 15 000 personer längs Champs Elyssée för den så kallade Red Lines aktionen. Först en cykeldemo, sedan sång, gatuteater, banderoller, talkörer, gamla och unga från alla länder i ett fantastiskt karnevalståg för Klimaträttvisa. Vår svenska banderoll Ändra systemet – inte klimatet var ett populärt fotoobjekt, det är ett tema som återkom på en rad språk. Andra vanliga krav var Climate justice, Leave the coal in the ground men också plakat som ifrågasatte om klimatkrisen kan lösas inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Jordens Vänners grupper från olika länder syntes i många delar av manifestationer.

binäre optionen youtube Efter Champs Elyssée fortsatte det hela nära Eiffeltornet där bl. a Naomi Klein och företrädare för Jordens Vänner och Via Campesina talade. De sågade det avtal som strax innan hade klubbats utan diskussion på klimatmötet. Se vidare pressmeddelande från Friends of the Earth Europe och debattartikel i Politico.

På väg till Paris!

Idag går bussen till Klimatmötet i Paris. Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Fältbiologerna och andra åker i tre bussar med sammanlagt ca 140 aktiva. Stämningen i bussen är bra. Vi ser fram emot att träffa klimataktiva från hela världen på seminarier och möten samt de manifestationer som går att genomföra.

contatti telefonico iq option IMG_0192

options online broker Jordens Vänner Sverige är med och ordnar ett möte på torsdagen för nattågen i Europa. Många nattåg lades ner för ett år sedan, och fler hotas vid tidtabellskiftet om ett år. Redan nu har möjligheterna att resa klimatsmart genom Europa försämrats drastiskt. Aktiva i Nätverket protesterade när ett särskilt klimattåg med makthavare avgick från Berlin till Paris nyligen. På torsdag ska vi planera fortsatt opinionsbildning för de internationella tågen. Här är en namninsamling som dragits igång.

http://www.enterijermaximum.com/bf/99/strategieperopzionibinarie-price-action-opzioni-binarie.html strategieperopzionibinarie price action opzioni binarie Från våra kontakter inne på förhandlingarna hör vi att första dagens stora ord från regeringscheferna inte avspeglas i framgångar vid förhandlingsbordet. USA vill inte ha ett bindande avtal, många länder är emot stopp för subventioner till fossil energi och den gröna fonden är nästan tom trots löften för många år sedan om 100 miljarder per år. Medieoptimismen saknar än så länge saklig grund.

http://citrusfx.com/bw/27/432.html orari trading opzioni binarie En ljusglimt är möjligen att Tyskland och Frankrike häromdagen öppnade upp för att nämna 1,5 gradersmålet i slutdokumentet. Jordens Vänner gjorde omedelbart ett uttalande och undrade varför Sverige inte gör detsamma? Nu har vi fått informella signaler från regeringskretsar att de visst gör det. Bra om det också sägs tydligt offentligt i så fall.

miglior broker opsioni binarie Men mål är mål, det är i slutänden handling som räknas. Vi hoppas inte mycket på förhandlingarna, men däremot på den starta opinionen underifrån, bland miljöaktiva, kommuner, vettiga företag, forskare, fack, kvinno- och bonderörelser som påbörjar klimatomställningen själva och sprider fakta om hoten och möjligheterna. Nu ska vi mötas och stärka varandra!

grafica 60 secondi opzioni binarie Lars Igeland i bussen genom Sverige

Sista dagen på FOEI mötet

Måndag
Mötet idag har ställt sig positiv till en ny klimatpolicy, där Jordens Vänner internationellt skall arbeta för en maximal temperaturhöjning med 1,5 grader globalt.

Jordens Vänner arbetar förstås sedan länge för en radikal klimatpolitik, men har valt att inte fokusera på specifika temperaturmål. Argumentet har varit att experternas sifferexercis tar fokus från den verkliga klimatkampen. FOEI har prioriterat att lyfta fram människor i Syd som redan idag drabbas av klimatförändringar och konkreta förslag på en ny politik, som energieffektivisering, förnybar energi, slut på subventioner till fossila bränslen osv. Nackdelen har varit att FOEI inte har kunnat stå bakom många breda kampanjer för att gå från det otillräckliga tvågradersmålet till ett mål om maximalt 1,5 graders global temperaturhöjning. Beslutet idag innebär att Friends of the Earth International inom kort skall ställa sig bakom detta mål utan att fördenskull byta fokus i sitt arbete.

På sista dagen av mötet valdes Bulgarien in som ny medlem i nätverket. Samtidigt valdes grupper från Ryssland och Bosnien Herzegovina in som associerade medlemmar, de kan bli fullständiga medlemmar efter två år som associerade. Jordens Vänner Italien uteslöts.

Torsdag – regionala möten på FOEI:s BGM

Under torsdagen har vi haft möte med de regionala nätverken i Jordens Vänner, i vårt fall FOE-Europe. Mer än trettio Jordens Vänner grupper finns i Europa och vi har fördelen av att ha ett starkt kontor i Bryssel samt mycket starka organisationer i bl a Storbritannien som arbetar nära tillsammans med nätverket.

En stor fråga för oss de kommande åren är motståndet mot handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA och motsvarande avtal mellan EU och Canada. TTIP planeras vara klart 2016, avtalet med Canada redan nästa år. De som talar för avtalen utlovar ökad tillväxt men baksidan av detta är att hundratusentals jobb försvinner när strukturomvandlingen skyndas på. Avtalen förhandlas bakom lyckta dörrar i nära samarbete med stora företag, och av vad som läckt ut så vill USA få bort miljölagar, djurskydd, lokal upphandling mm som försvårar export till EU. Företag vill också få rätt att stämma nationer som skärper exempelvis miljölagstiftningen. Jordens Vänner i EU och USA ser detta avtal som ett stort hot och mobiliserar med faktaunderlag, material och kampanjer. En uppblåsbar trojansk TTIP häst har tillverkats och skall turnera runt Europa, den kommer till Sverige i april 2015.

Den andra stora frågan i Europa är mobiliseringen inför klimattoppmötet i Paris i december 2015. Förhoppningarna är stora om massiv uppslutning från hela världen i en motkonferens och demonstrationer. Kanske läge för en eller flera bussresor från Sverige till Paris nästa år?

669

Delegater från ukraina, kroatien och ryssland diskuterar europasamarbete. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Fullt hus i Linköping

IMG_20131106_155935

Gunilla, Sebastian och Anne utanför Valla Folkhögskola.

Redan en kvart innan så satt ivriga elever och väntade på Jordens Vänners workshop om rättvis omställning. 120 elever och lärare deltog. Skolköket bjöd på en utsökt vegetarisk lunch, senare fick vi reda på att Valla folkhögskola har vegetarisk en gång i veckan. Ellie, Gunilla, Anne och Sebastian presenterade hur en rättvis omställning kan gå till. Sedan delades publiken in i små grupper där de fick diskutera om Linköpings möjligheter till rättvis omställning och hur man kan jobba för en förändring. Många synpunkter angående kollektivtrafik, sophantering och lyxrenovering kom upp.

Det fanns ett stort intresse att prata mer om frågorna och att jobba konkret med att t ex installera solceller och att odla mat vid Valla folkhögskola.

IMG_20131106_132235

Anne pratar om jordbruk, mat och att stärka producenterna.

Turnén Ställ om Sverige för global rättvisa har börjat!

turnestart

Jordens Vänner inledde idag 27 oktober en tre veckors turné för en rättvis omställning. Ambitionen är att börja bygga allianser med aktiva medborgare i förortsområden som Hammarkullen, Bergsjön och Husby men också gruvmotståndare och naturbrukare på landsbygden som provar nya hållbara skogsmetoder.

– Vi kan klara miljökrisen och samtidigt skapa jobb och minskade klyftor i hela Sverige. Vi vill uppmuntra aktiva medborgare att tillsammans kräva politisk förändring för detta, säger Ellie Cijvat från Jordens Vänner som är huvudtalare vid turnépremiären i Örebro i dag söndag.
Läs mer

Efter klimattoppmötet i Doha

En summering av vad som ”uppnåddes” vid klimatmötet i Qatar i december visar att världens politiska ledare bundit upp sig för en utveckling där vi riskerar att få en fyra grader varmare värld redan under detta sekel. De rika industriländerna bär ett stort ansvar för denna tragedi. Vi står för den absolut merparten av de ackumulerade utsläppen som ökat växthusgasernas andel i atmosfären med drygt 40 procent under industrialismen. Vi har inte heller, trots vårt överflöd, förmått visa vägen genom ambitiösa klimatåtaganden eller ekonomiska satsningar på klimatåtgärder i syd.

Läs mer

Klimaträttviseaktivisten Patrick Bond om läget i Durban

En av de ledande aktivster för klimaträttvisa i Sydafrika och även globalt, Patrick Bond, har skrivit en artikel om förhandlingsläget på klimattoppmötet i Durban: “[A]t current pledge rates – with Washington lagging everyone – is certain to raise world temperatures to four degrees centigrade, and in Africa much higher. Estimates of the resulting deaths of Africans this century are now in excess of 150 million. As former Bolivian Ambassadar to the UN, Pablo Solon said at last week’s Wolpe Memorial Lecture, “The COP17 will be remembered as a place of premeditated genocide and ecocide.””

Läs mer