Tag Archives: Klimaforum

MJV på Klimaforum – Hållbart skogsbruk för klimat, biodiversitet och människor.

http://www.cec-icmc.org/mw/binary-options-trading-in-kenya binary options trading in kenya Skogens roll i klimatfrågan var det övergripande temat för MJVs seminarium på Klimaforum under måndagen, andra veckan av COP15. I panelen satt representanter från MJVs-skogsutskott (Dag Fredriksson), Svenska Via Campesina/NOrdbruk (Torgny Östling), Friends of the Earth Paraguay/Forest Coallition (Simone Lovera), MST (Luiz Hernandez), och Mario Palacios, CAOI, representant för den peruanska quecha-ursprungsbefolkningen.

http://www.shix.it/oy/362/6304.html commissioni sulle opzioni binarie

trading con azione binarie Med ett avstamp i en kritik mot den svenska modellen för skogsbruk, med kalhyggen och marknadspriser som starkaste drivkraft och motor, rörde sig diskussionen söderut. Både Simone och Luiz tog upp sina farhågor i förhållande till den del av klimatavtalet som går under namnet REDD – Reduction of Emissions from Deforestation and forest Degradation.

binary option foreign exchange IMG_2734

iq option a che serve Att sätta ett ekonomiskt värde på skogen och därigenom tro att vi får behålla den stående är fel väg att gå, menade både Simone och Luiz. Från publiken kom dock andra röster i form av ett exempel på hur man i Peruanska Amazonas har goda erfarenheter av ekonomisk kompensation för att inte låta utländska företag hugga ner denna värdefulla naturresurs.

corso di trading binario serio Efter frågor från publiken om vad man kan göra i nord för att stötta ett hållbart skogsbruk kom diskussionen in på certifieringsystem. Enligt Simone Lovera fungerar inte dagens certifieringssystem (FSC). Bilder visades på ett FSC-skogsbruk i Latin Amerika – ett kalhygge som blivit hårt åtgånget av jorderosion. Efterlevnaden av de regler som finns är alltså i många fall bristfällig. Det finns även ett mer grundläggande problem med certifiering.

investire per guadagnare – Certifiering handlar alltid om kvalitet – inte om kvantitet, menade Simone Lovera. Även om man kan hålla en hög kvalitet finns det ett tak för hur mycket som kan produceras av en vara på ett hållbart sätt. Dagens certifieringssystem kan inte komma åt denna nyckelfaktor i ett hållbart skogs- eller jordbruk.

http://www.dr-riffel.de/oo/123/2060.html binäre optionen gewinn auszahlen En intressant koppling skedde även mellan latinamerikansk ursprungsbefolkning och den skandinaviska ursprungsbefolkningen och deras hållbara brukande av skogen och hur de båda påverkas av en allt mer marknadsmässig och ekonomisk syn på skogen som resurs.

operare in borsa con piattaforma unicredit opzioni binarie Under seminariet myntades även ett nytt begrepp: Wood Sovereignty – rätt till skog på samma sätt som man länge talat om Food Sovereignty av Torgny . Detta begrepp plockades snabbt upp av övriga i panelen som ett användbart sätt att jobba vidare mot ett hållbart sätt att använda skogen på, med respekt för både sociala och ekologiska värden så väl som skogens förmåga att bidra till att balansera koldioxidmängden i atmosfären.

opzioni binarie il miglior broker di cagliari Läs mer om klimat och tropisk skog på MJVs hemsida.

MJV:s aktiviteter i Köpenhamn

http://www.enterijermaximum.com/bf/94/site-diventaretradercom-truffa-opzioni-binarie.html site diventaretrader.com truffa-opzioni-binarie MJV kommer närvara i Köpenhamn och bl a delta på Klimaforum, i demonstrationer, och ha ackrediterade inne i Bella Center. Här följer en lista med våra aktiviteter. Under de närmaste veckorna kommer vi rapportera från dessa aktiviteter samt mycket annat.

auotopzionibinarie Läs mer