Tag Archives: jordreform

Via Campesina kräver jordreform på böndernas internationella kampdag 17 april

http://bnroptions.top Varje år sedan 1996 firas böndernas internationella kampdag, motsvarigheten till arbetarnas 1 maj. Den instiftades av den internationella bondeorganisationen Via Campesina till åminnelse av de 19 bönder, kvinnor och män, som mördades av regeringens säkerhetstrupper i Eldorado do Carajas i delstaten Pará i Braslien 17 april 1996.

http://honeypotholding.com/pk/37/609.html credit union loans with no credit check

http://www.artfulstoneworknc.com/pd/155/2751.html private student loan consolidation for bad credit 17april2016weblow

http://www.darrahparker.com/pa/134/2369.html when referring to a student loan what is a grace period

citywide home loans midvale ut Mördandet av aktiva bönder har fortsatt. I år har 14 mördats i Honduras, sex i Columbia och två jordlösa bönder i Brasilien bara i Latinamerika. Offensiven mot böndernas jord och rättigheter har fortsatt oupphörligt, både i Syd och i Nord. I Europa trängs familjejordbrukare och småbrukare undan av staten och storföretag. De största tre procenten av gårdarna kontrollerar nu hälften av den totala brukbara arealen uppger Europeiska Via Campesina.

http://www.ecoshelta.com/pd/202/3531.html cash loans for centrelink customers with bad credit australia

instant loan military payday Motståndet är dock omfattande på en del platser. I Notre Dames des Landes i Frankrike har lokalbefolkningen under 40 år stått emot en flygplatsbygge på 1200 hektar åkermark trots våldsamt förtryck och rättslig förföljelse. I Spanien har bondeledaren Andrés Bódalo blivit dömd till tre och ett halvt års fängelse för att delta i en demonstration mot agroindustrin. I Rumänien roffar storföretag åt sig land och driver bönder från miljontals hektar åkermark. I Ukraina pressar IMF på för att ändra skatter som gör det svårare för små- och medelstora bönder vilket lett till massiva protester med vägblockader runtom i landet, tills vidare med framgång.

http://www.therobinsnestdesigns.com/px/46/809.html ussd code to get loan in reliance

http://torpgarden.se/pf/62/1089.html private money home equity loans Brist på tillgång till jord är enligt FN en huvudorsak till hunger och undernäring. Att alltfler bönder drivs bort från sin jordbruksmark samtidigt som de producerar 70 procent av vår föda i världen innebär ett hot mot vår överlevnad. Att bönder fråntas mark har katastrofala sociala, ekologiska och ekonomiska följder. Böndernas kampdag är av betydelse för hela samhället. Jordfrågan är central för matsuveränitet som gör det möjligt och ger rätt till varje land att föda sin befolkning, inom planetens gränser, på böndernas villkor.

auto loan payoff spreadsheet

http://www.bestpokersatellites.net/44/781.html home equity loan to buy real estate Mot den bakgrunden framför i år Europeiska Via Campesina på internationella kampdagen vikten av EU-direktivet om markinnehav baserat på de frivilliga riktlinjer som godkänts av kommittén för tryggad globala livsmedelsförsörjning. Vad Via Campesina eftersträvar uttrycker man med orden: Vi kräver en jordreform.

http://kiddozbarnklader.se/pe/5/83.html instant loans today no fees Man kan finna mer information om 17 april på Via Campesinas hemsida:  http://viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/17-april–day-of-peasants-struggle-mainmenu-33

http://livetsomelin.se/pt/157/2790.html personal cash loans ladson sc Tord Björk

800loanmart hawthorne ca Aktiv i Jordens Vänners Bonde och urfolksutskott