Tag Archives: greenwash

Efter klimattoppmötet i Doha

http://www.liberossa.com/bh/66/opzione-binaria-controllo.html opzione binaria controllo En summering av vad som ”uppnåddes” vid klimatmötet i Qatar i december visar att världens politiska ledare bundit upp sig för en utveckling där vi riskerar att få en fyra grader varmare värld redan under detta sekel. De rika industriländerna bär ett stort ansvar för denna tragedi. Vi står för den absolut merparten av de ackumulerade utsläppen som ökat växthusgasernas andel i atmosfären med drygt 40 procent under industrialismen. Vi har inte heller, trots vårt överflöd, förmått visa vägen genom ambitiösa klimatåtaganden eller ekonomiska satsningar på klimatåtgärder i syd.

broker automatico opzioni binarie legale Läs mer

Sluta skylla bakslaget i Rio på fattiga länder

si può fare trading binario senza broker En av de märkligare upplevelserna i Almedalen var att höra Biståndsminister Gunilla Carlsson utvärdera FN-mötet i Rio. Carlsson skyllde bakslaget där på de fattiga länderna när det i själva verket är Sverige och andra rika länder som agerat själviskt och oansvarigt.

http://billbrickey.com/bq/35/601.html orari migliori per fare trading opzioni binarie Det var på ett seminarium på det internationella torget som ministern ombads att skriva på en skylt vilket land som bromsat miljöförhandlingarna mest. Carlsson skrev G77; det vill säga gruppen med världens fattigaste länder. Hon motiverade detta med att G77 hindrade ett genombrott för begreppet ”grön ekonomi”. Hon menade också att ”fattigdomen är världens största miljöproblem” och påstod att Sverige och EU fått kämpa i motvind för verkliga miljölösningar.
Läs mer

Rio+20: Vart leder förhandlingarna?

Rio+20, FN:s toppmöte för hållbar utveckling, har i praktiken kommit igång. Även om regeringsledarna inte kommer förrän den 20-22 juni, håller förhandlarna på att försöka lösa så många knutar som möjligt innan dess. Att det behövs är det ingen tvekan om: Av nuvarande versionen av sluttexten (“the future we want”) på 80 sidor är 2/3 utan överenskommelse. Att förhandlarna skulle lyckas är nog ganska osannolikt.

eurchf binary option Förhandlingarna påminner mycket om klimatförhandlingarna i t ex Durban 2011 eller Köpenhamn 2009. Gapet mellan Nord och Syd är stort, även om bilden i Rio är något mer nyanserad; Brasilien som värd kan få mycket tryck på sig att gå med på en överenskommelse som inte är i de fattiga ländernas intresse (de som har förenat sig i G77+Kina). Utöver det har de politiska förhållandena i världen ändrats sedan 2009. EU är inne i en djup kris, och s k nya ekonomier som Kina, Indien och återigen Brasilien spelar en helt annan roll i världspolitiken nu. Men USA är stabilt som alltid; Inga eventuella avtal ska påverka dess suveränitet, en ny överenskommelse i Rio ska inte påpeka att rika länder har ett särskilt ansvar, och marknaden får lösa allt.

cosa vuol dire lavorare con le opzioni binarie Läs mer

Öppet brev till regeringen: Stockholm +40 och toppmötet i Rio – en uppvisning i greenwash?

binäre optionen schweiz binario virtuale När regeringen Reinfeldt bjuder in 40 år efter FN:s miljökonferens i Stockholm blir det dessvärre en uppvisning i greenwash. De goda parollerna från Stockholm 72 och Rio 92 om att gemensam bygga en rättvis hållbar värld har ersatts av förhoppningar om att storföretagen skall ta sitt frivilliga ansvar och att Sverige skall tjäna pengar på utsläppshandel och export.

mayfairoptions iq option deutsch Det skriver tre generationer miljöaktiva i Jordens Vänner.

opzioni binarie per principianti – Stockholm, 25 april 2012

come si impara a fare auto opzioni binarie Under miljökonferensen i Stockholm 1972 kom Olof Palme ut till den nyväckta miljörörelsen och anslöt sig till kraven på global solidaritet och stopp för USA:s giftspridning i Vietnam. Vid Riokonferensen 1992 bidrog Gro Harmen Bruntland till att konventionerna om klimat och biologisk mångfald utformades med ett extra ansvar för de rika länderna.

Detta står tyvärr i bjärt kontrast till spelet bakom kulisserna inför sommarens FN-möte i Rio de Janeiro. I förberedelserna arbetar rika länder och storföretag nu för att stryka bort alla hänvisningar till solidaritet och rättvisa. Istället betonas en grön kapitalism där miljö i ökad utsträckning skall bli en handelsvara. Sveriges regering bejakar de nya signalerna.

Läs mer

Dags att summera valrörelsen. Det blir tyvärr en dyster analys.

Jag har arbetat med miljöfrågor i 35 år, och varit medveten om klimathotet i 20 år nu. Det var trögt länge men så för två år sedan lossnade det och jag trodde vi stod inför ett genombrott. Äntligen fick vi uppmärksamhet för forskarnas varningar, äntligen ett genomslag i media. Nya medlemmar kom med i miljörörelsen, det var fullt hus på föreläsningarna. Alla partier verkade plötsligt vara med på tåget. Läget för breda politiska överenskommelser i kontroversiella med viktiga klimatfrågor har aldrig varit bättre.

Mot bakgrund av detta har min besvikelse varit stor det sista halvåret. Dels för att media minskat sin bevakning, vilket i och för sig inte var oväntat då de alltid söker ”nya” frågor. Men värre är att politiker som nyss talat sig varma för en radikal klimatpolitik plötsligt sa nej till förslag de var med på för två år sedan (alla partier i klimatberedningen var t ex för kilometerskatt och ekonomiska styrmedel mot ökad vägtrafik). Och att Centerpartiet, ”Alliansens gröna röst” trots klimatdebatten valde att göra motståndet mot ekonomiska styrmedel till en huvudfråga, med dubbla utskick till alla hushåll och affischer för bilismen i hela Norrland. Detta kommer att påverka klimatpolitiken för lång tid framåt. Vem vågar föreslå en höjd bensinskatt efter denna framgångsrika plånbokskampanj?

Läs mer

Andreas Carlgren vinner svenska greenwashpriset 2010!

Miljöminister Andreas Carlgren slog motståndare som Carl-Henrik Svanberg (BP), Fortum, Shell och OKQ8 i kampen om svenska greenwash priset, och vann överlägset med 61% av rösterna! Anledningen var hans försvarande av Förbifart Stockholm som en miljöinsats. Priset delades ut av MJV på Almedalen men tyvärr var Carlgren inte närvarande.

På sin blogg förnekar Carlgren för övrigt att han gjort sig skyldig till grönmålning, och verkar ha svårt att ta till sig vår rapport Greenwash – grönmålning av svarta miljösamveten.

Vi svarade såhär:

Andreas Carlgren fick på måndagen årets svenska Greenwashpris för att han talar om Förbifart Stockholm som ett miljöprojekt. Han vann överlägset med 61% av rösterna. Övriga kandidater var Fortum, Shell, Carl-Henric Svanberg (BP), och OKQ8. I blogginlägget missförstår han medvetet (?) Miljöförbundet Jordens Vänners (MJV:s) rapport om greenwash. Vi behöver en miljöomställning av trafiksektorn. Om ministern anser att 27 miljarder till en ny motorväg i Stockholm bidrar till detta visar det att han framhärdar i den greenwashstil som priset vill uppmärksamma. Se vidare www.jordensvanner.se.

Vi beklagar att ministern inte var närvarnade för att ta emot priset, men träffas gärna i en snar framtid för att diskutera både priset, förbifarten och omställningen av trafiksektorn.

Fortsättningen följer!

Gasborrningar från USA till Skåne

Oljebolaget Shell har precis slutfört några provborrningar i Skåne efter det fossila bränslet naturgas. För bara någon vecka sedan har flera människor dött i Texas, USA, i en explosion av en gasledning, och några gaskällor i bl a Pennsylvania, USA har exploderats med läckage och evakuering som följd.

Men först tillbaka till Skåne. Shell är osäkra om de kommer att hitta tillräckligt med gas för att göra kommersiell utvinning vinstgivande, men eftersom det är de som har utfört provborrningar har de förtur senare.

Shell ser naturgasen som en lösning i Sveriges framtida energiförsörjning, även om naturgasförbränning ger väsentligt utsläpp av växthusgas*. Företaget förskrar oss om att de ska göra sitt bästa för inte göra alltför stora ingrepp i naturen, bland annat genom att använda metoden att borra horisontellt. Gasen finns antagligen i millimeterstora bubblor i bergsskiktet alunskiffer, som bl a finns i Skåne.

Läs mer

Koldioxidlagring – kopiöst ohållbar lösning

Robert Bryce, som nyligen har skrivit boken “Power Hungry: The Myths of ‘Green’ Energy and the Real Fuels of the Future”, har räknat på hur koldioxidlagring, dvs att fånga in koldioxiden från kolkraftverk, ska kunna funka i USA. I artikeln i New York Times skriver han bl a:

[It is a] technology whose adoption faces three potentially insurmountable hurdles: it greatly reduces the output of power plants; pipeline capacity to move the newly captured carbon dioxide is woefully insufficient; and the volume of waste material is staggering. Lawmakers should stop perpetuating the hope that the technology can help make huge cuts in the United States’ carbon dioxide emissions.

Läs mer

På tal om greenwashing: Eon får bakläxa för miljöstämpel i reklam

Nu i dagarna kommer MJV med en ny rapport, “Greenwash – grönmålning av svarta miljösamveten“, som handlar om vilseledande reklam, grön image men miljöskadlig verksamhet, märkning och vad vi som medborgare och konsumenter kan göra. Som ett brev på posten får nu energibolaget Eon “bakläxa för miljöstämpel i reklam”, enligt tidningen Sydsvenska Dagbladet:

Konsumentverket anser att energijättens påstående om koldioxidfri kärnkraft vilseleder konsumenterna om kärnkraftens miljöpåverkan och kräver därför en rättelse. […]  KO vill helst att Eon frivilligt rättar påståendet om att kärnkraften är en helt koldioxidfri energikälla, annars kan ärendet tas till domstol.

På samma sätt som man inte får använda ordet miljövänlig i reklam, kan man alltså med stor sannolikhet inte heller skriva koldioxidfri utan belägg. Ser man på kärnkraftens hela livscykeln, det vill säga från uranbrytning till omhändertagande av avfallet, orsakar kärnkraften utsläpp av växthusgas. Enligt en artikel av Benjamin Sevacool uppskattas utsläppet i genomsnitt till 66 gram koldioxid per kilowatt-timme (66 g CO2ekv/kWh).

Förhandsbeställ MJV:s greenwash-rapport genom att mejla till info(a)mjv.se, eller kolla på www.jordensvanner.se efter den 1 mars för att ladda ner rapporten som pdf.

Såhär sa för övrigt Göteborgsposten om “Greenwashing – grönmålning av svarta miljösamveten“:

I takt med den ökade miljömedvetenheten har reklam och marknadsföring tagit fasta på människors önskan att handla och agera miljövänligt och ansvarsfullt. Efter de senaste årens intensiva klimatdebatt talas det om en andra våg av grön marknadsföring där ord som klimatsmart och rättvisemärkt vunnit mark.

Produkter som är gröna, naturliga och klimatsmarta väller emot oss i reklamen. Men är det sant det som påstås eller handlar det om grönmålning – så kallad greenwash?