Tag Archives: folkrörelser

På väg till Paris!

http://www.enterijermaximum.com/bf/71/ opzioni binarie breve o lungo termine Idag går bussen till Klimatmötet i Paris. Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Fältbiologerna och andra åker i tre bussar med sammanlagt ca 140 aktiva. Stämningen i bussen är bra. Vi ser fram emot att träffa klimataktiva från hela världen på seminarier och möten samt de manifestationer som går att genomföra.

corso opzioni binarie gratis login IMG_0192

http://creditsmartrepair.com/bx/10/opzioni-binarie-guida.html opzioni binarie guida Jordens Vänner Sverige är med och ordnar ett möte på torsdagen för nattågen i Europa. Många nattåg lades ner för ett år sedan, och fler hotas vid tidtabellskiftet om ett år. Redan nu har möjligheterna att resa klimatsmart genom Europa försämrats drastiskt. Aktiva i Nätverket protesterade när ett särskilt klimattåg med makthavare avgick från Berlin till Paris nyligen. På torsdag ska vi planera fortsatt opinionsbildning för de internationella tågen. Här är en namninsamling som dragits igång.

binary options trading signals itm review Från våra kontakter inne på förhandlingarna hör vi att första dagens stora ord från regeringscheferna inte avspeglas i framgångar vid förhandlingsbordet. USA vill inte ha ett bindande avtal, många länder är emot stopp för subventioner till fossil energi och den gröna fonden är nästan tom trots löften för många år sedan om 100 miljarder per år. Medieoptimismen saknar än så länge saklig grund.

https iqoption com it login En ljusglimt är möjligen att Tyskland och Frankrike häromdagen öppnade upp för att nämna 1,5 gradersmålet i slutdokumentet. Jordens Vänner gjorde omedelbart ett uttalande och undrade varför Sverige inte gör detsamma? Nu har vi fått informella signaler från regeringskretsar att de visst gör det. Bra om det också sägs tydligt offentligt i så fall.

imparare le strategie delle opzioni binarie Men mål är mål, det är i slutänden handling som räknas. Vi hoppas inte mycket på förhandlingarna, men däremot på den starta opinionen underifrån, bland miljöaktiva, kommuner, vettiga företag, forskare, fack, kvinno- och bonderörelser som påbörjar klimatomställningen själva och sprider fakta om hoten och möjligheterna. Nu ska vi mötas och stärka varandra!

binary trade web service Lars Igeland i bussen genom Sverige

Välfärd och framtid

option broker Jordens Vänner var medarrangör till konferensen Välfärd och framtid, tillsammans med Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Klimataktion, Nu bryter vi Tystnaden, Verdandi, ABF Stockholm m fl. Vi och Klimataktion hade ett spår om rättvis klimatomställning och gröna jobb, som delvis spelades in. Nedan kan du se några filmer.

binäre options tools http://www.liberossa.com/bh/1/opzioni-binarie-forum.html opzioni binarie forum Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet

http://www.cec-icmc.org/mw/free-forex-trend-software free forex trend software

ig trading platform demo

Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.

Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH, Martin Vireduis, Transportarbetarförbundet, Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds Universitet, Torsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin

Samtalsledare: Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

Läs mer

Radikaliserades fackföreningsrörelsen i Rio?

Något av det mest överraskande i Rio har varit det etablerade fackets radikalisering. Braslianska LO stödde fullt ut det folkliga toppmötet och deltog med kraft i manifestationer och arrangemang på jämlik fot med andra folkrörelser. Man bröt också tillsammans dialogen med regeringen. Det internationella fackets budskap kan ses som i många stycken lika radikalt. Tillväxt som annars varit det dminerande budskapet från etablkerade fack som lösning på de flesta problem lyser med sin frånvaro i dokumentet. Istället dominerar krav på att värna allmänningarna, rättvis oimställning och samarbete med andra folkrörelser. Asbjörn Wahl från För Velferdstaten i Norge rapporterar:

An impatient Trade Union Assembly in Rio on 11-13 June adopted a statement which represents an important step forward, in which it realises “that our current profit-driven production and consumption model, identified as the source of rising social inequalities and environmental degradation, must be replaced if a truly sustainable development is to be achieved”.

It further demanded that “the Commons, natural and energy resources are brought and kept under public ownership, securing their public preservation and administration with social control.” In order to replace the existing model, the trade union movement must play “a decisive role in fighting for an alternative development model for our societies, grounded on peoples’ needs, on solidarity, on economic democracy and on a fair distribution of wealth”. In this struggle, the trade union movement must “make use of our organisational capacity and our experience of past struggles to form a strong, organised global movement in a bid to spur governments and corporations, who are reluctant to act, into taking appropriate measures to tackle and stop climate change.” This is something to live up to!

Läs mer

Ursprungsfolkens kamp i Rio och mot Belo Monte dammen

Precis innan höjdarna skulle anlända till Rio de Janeiro för att delta i FN:s toppmöte för hållbar utveckling trappade ursprungsfolken upp sin kamp för att kunna bo kvar i området där de håller till. Brasilien har påbörjat det kontroversiella dammbygget Belo Monte, världens tredje största dammprojekt, i Amazonas. 300 indianer, lokalbefolkningen, fiskare och småbönder ockuperade en påbörjad del av dammen som redan blockerar flödet av floden Xingu, och grävde bort en del så att floden kom igång igen.

Vid själva Riomötet träffades ursprungsfolk från hela världen och gjorde sin egen deklaration, kallad Kari-oca II deklarationen. I motsats till den officiella FN konferensens deklaration är denna värt att återges i sin helhet:

“INDIGENOUS PEOPLES GLOBAL CONFERENCE ON RIO+20 AND MOTHER EARTH”

We, the Indigenous Peoples of Mother Earth assembled at the site of Kari-Oka I, sacred Kari-Oka Púku, Rio de Janeiro to participate in the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20, thank the Indigenous Peoples of Brazil for welcoming us to their territories. We reaffirm our responsibility to speak for the protection and enhancement of the well-being of Mother Earth, nature and future generations of our Indigenous Peoples and all humanity and life. We recognize the significance of this second convening of Indigenous Peoples of the world and reaffirm the historic 1992 meeting of the Kari-Oca I, where Indigenous Peoples issued The Kari-Oca Declaration and the Indigenous Peoples Earth Charter. The Kari-Oca conference, and the  mobilization of Indigenous Peoples around the first UN Earth Summit, marked a big step forward for an international movement for Indigenous Peoples’ rights and the important role that Indigenous Peoples play in conservation and sustainable development.  We also reaffirm the Manaus Declaration on the convening of Kari-Oca 2 as the international gathering of Indigenous Peoples for Rio+20.

binäre optionen forum kay The institutionalization of Colonialism

We see the goals of UNCSD Rio+20, the “Green Economy” and its premise that the world can only “save” nature by commodifying its life giving and life sustaining capacities as a continuation of the colonialism that Indigenous Peoples and our Mother Earth have faced and resisted for 520 years. The “Green Economy” promises to eradicate poverty but in fact will only favor and respond to multinational enterprises and capitalism. It is a continuation of a global economy based upon fossil fuels, the destruction of the environment by exploiting nature through extractive industries such as mining, oil exploration and production, intensive mono-culture agriculture, and other capitalist investments. All of these efforts are directed toward profit and the accumulation of capital by the few.

Läs mer