Tag Archives: FOEI

Svagt avtal i Paris

demo iq option Klimatavtalet i Paris innehåller goda ambitioner men inga bindande löften om utsläppsminskningar. Både årtal och utsläppsmål ströks bort i förhandlingarna. Det är märkligt att så många i Sverige jublar över ett så svagt avtal.

http://www.pettigna.com/me/628/opzioni-binarie-bpv.html opzioni binarie bpv Det är rätt att glädjas över att temperaturmålet 1,5 grader nämns i avtalstexten. Men detta mål står i bjärt kontrast mot den verkliga utvecklingen. De frivilliga löften som länderna gjort räcker enligt forskarna möjligen till att hejda temperaturökningen vid 3 grader vilket innebär en global katastrof. Alla som skrivit på avtal vet att det gäller att läsa det finstilta, det vill säga vad man verkligen lovat juridiskt. I denna mening är Parisavtalet tomt på innehåll och jublet sätter sig i halsen.

binary options trading platform australia Jordens Vänner i Sverige liksom Friends of the Earth, Global Justice now, Focus on the global South och personer som Naomi Klein är mycket kritiska till avtalet. Vi står fast vid uppfattningen att det enda som kan skapa ett verkligt genombrott är organisering underifrån.

http://www.donnaklara.com/my/392/iqoption-truffa.html iqoption truffa Liksom våra systerorganisationer i hela världen lovade vi i Paris att sätta oss till motvärn mot varje investering som låser oss fast i fossilsamhället, vare det är Förbifart Stockholm, nya motorvägar, externa köpcentra, kolgruvor, flygplatser, gruvor, dåliga stadsplaner, konsumtionstempel, och så vidare. Vi hoppas många andra vågar vara med oss i detta arbete.

Sista dagen på FOEI mötet

anyoption erklärung Måndag
Mötet idag har ställt sig positiv till en ny klimatpolicy, där Jordens Vänner internationellt skall arbeta för en maximal temperaturhöjning med 1,5 grader globalt.

http://gunaydinet.com/pi/32/opzioni-binarie-demo-online.html opzioni binarie demo online Jordens Vänner arbetar förstås sedan länge för en radikal klimatpolitik, men har valt att inte fokusera på specifika temperaturmål. Argumentet har varit att experternas sifferexercis tar fokus från den verkliga klimatkampen. FOEI har prioriterat att lyfta fram människor i Syd som redan idag drabbas av klimatförändringar och konkreta förslag på en ny politik, som energieffektivisering, förnybar energi, slut på subventioner till fossila bränslen osv. Nackdelen har varit att FOEI inte har kunnat stå bakom många breda kampanjer för att gå från det otillräckliga tvågradersmålet till ett mål om maximalt 1,5 graders global temperaturhöjning. Beslutet idag innebär att Friends of the Earth International inom kort skall ställa sig bakom detta mål utan att fördenskull byta fokus i sitt arbete.

binary options nadex På sista dagen av mötet valdes Bulgarien in som ny medlem i nätverket. Samtidigt valdes grupper från Ryssland och Bosnien Herzegovina in som associerade medlemmar, de kan bli fullständiga medlemmar efter två år som associerade. Jordens Vänner Italien uteslöts.

Söndag på FOEI mötet

http://core94.com/mp/462/come-fare-trading-binario.html come fare trading binario Det beslutande mötet fortsätter. En stor framgång för Jordens Vänner och radikala rörelser världen över är FN s Råd för Mänskliga rättigheter beslut i juni om bindande regler för företag vad gäller mänskliga rättigheter. Detta var ett historiskt beslut efter flera årtiondens påtryckningar. Friends of the Earth har tagit fram ett förslag ”Peoples treaty for corporate control” som inspel nu när FN ska arbeta fram texten till ett avtal.

http://www.biotran.com/or/31/590.html strategie opzioni binarie bollinger Tyvärr röstade USA och alla närvarande EU-länder emot tanken om att reglera företagen. Sverige var inte närvarande så det vore intressant att veta var vår gamla- och nya regering står i denna fråga?

http://www.discount-a-finder.com/mg/practice-binary-options-account practice binary options account På samma sätt är det viktigt att vi håller koll på hur Sverige agerar i andra internationella forum. Under gårdagen fick jag illavarslande signaler om den globala Gröna klimatfonden. Fonden var tänkt som ett demokratiskt styrt verktyg mot klimatförändring men rika länder föreslår nu att de som ger mest pengar ska ha fler röster vilket länderna i Syd reagerat kraftigt emot. Detta är något vi bör hålla koll på tillsammans med vårt globala nätverk. Särskilt som Sverige har en plats i styrgruppen för denna fond.

FOEI BGM på lördag

banc debinary Nu är vi igång med själva Bi-annual general meeting (BGM). Den första dagen ägnades mycket åt rapporter vad Jordens Vänner gjort under tiden sedan BGM för två år sedan. Exploateringen av ekosystem ökar tyvärr världens runt, och på många platser gör lokalbefolkningen motstånd mot gruvor, dammar osv. FOEI och de nationella grupperna är ofta ett viktigt stöd för det lokala motståndet, och ser till att kunskapen om motståndet sprids. Tyvärr ökar också förföljelsen av miljöaktiva och kritiska journalister, många har mördats de sista åren. Friends of The Earth har startat en grupp som kallas ”human rights defenders” som aktivt stöttar lokalbefolkningar som drabbats av förföljelse på grund av sitt miljöengagemang.

http://core94.com/mp/304/trade-on-line-opzioni-binarie.html trade on line opzioni binarie Nätverket har också genomfört flera ”solidarity missions” bl a till El Salvador, Palestina och Malaysia. Det innebär att några personer från olika länder i FOEI åker till utsatta grupper för att dokumentera, stötta med juridisk expertis och skriva rapporter som kan spridas runtom i världen. Ett exempel kan du se här.

Torsdag – regionala möten på FOEI:s BGM

perche prima nelle opzion ibnarie c era il 90 ed ora l 80 Under torsdagen har vi haft möte med de regionala nätverken i Jordens Vänner, i vårt fall FOE-Europe. Mer än trettio Jordens Vänner grupper finns i Europa och vi har fördelen av att ha ett starkt kontor i Bryssel samt mycket starka organisationer i bl a Storbritannien som arbetar nära tillsammans med nätverket.

En stor fråga för oss de kommande åren är motståndet mot handels- och investeringsavtalet TTIP mellan EU och USA och motsvarande avtal mellan EU och Canada. TTIP planeras vara klart 2016, avtalet med Canada redan nästa år. De som talar för avtalen utlovar ökad tillväxt men baksidan av detta är att hundratusentals jobb försvinner när strukturomvandlingen skyndas på. Avtalen förhandlas bakom lyckta dörrar i nära samarbete med stora företag, och av vad som läckt ut så vill USA få bort miljölagar, djurskydd, lokal upphandling mm som försvårar export till EU. Företag vill också få rätt att stämma nationer som skärper exempelvis miljölagstiftningen. Jordens Vänner i EU och USA ser detta avtal som ett stort hot och mobiliserar med faktaunderlag, material och kampanjer. En uppblåsbar trojansk TTIP häst har tillverkats och skall turnera runt Europa, den kommer till Sverige i april 2015.

Den andra stora frågan i Europa är mobiliseringen inför klimattoppmötet i Paris i december 2015. Förhoppningarna är stora om massiv uppslutning från hela världen i en motkonferens och demonstrationer. Kanske läge för en eller flera bussresor från Sverige till Paris nästa år?

669

Delegater från ukraina, kroatien och ryssland diskuterar europasamarbete. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Onsdag på FOEI:s möte

Idag har vi förkonferens, innan FOEI årsmötet börjar. Temat för konferensen är hur lokalsamhällen världen runt kan påverka för miljörättvisa. Vi har fått intressanta vittnesmål från aktiva i olika världsdelar. Många grupper i Syd kämpar mot t ex dammbyggen, skogsavverkning, och land grabbing. De har ofta ett starkt stöd lokalt men har svårt att göra sin röst hörd gentemot nationella regeringar och globala bolag. Här kan Jordens Vänners internationella nätverk vara ett stöd. När aktiva i Sri Lanka kämpade mot ett stort vägbygge fick de stöd av Japanska Jordens Vänner som satte press på Asiatiska Utvecklingsbanken som finansierade bygget. Vi i Sverige bör vara vaksamma på vad AP-fonderna och Nordiska investeringsbanken gör i andra länder.

DSC_0117

Deltagarna i konferensen om lokalsamhällens arbete för miljörättvisa. Bild: Lars Igeland, Jordens Vänner.

Genom nätverket kan vi också utbyta tips med varandra. Samma vecka som S och MP gjorde upp om Förbifart Stockholm berättade Samuel från FOE Australien om ett liknande projekt, en motorvägstunnel i Melbourne. Den nuvarande regionala regeringen skrev nyligen på byggavtalet, men motståndet har tvingat dem att lägga till en skrivning om att bolagen kan få bygga kollektivtrafik stället om det blir ny majoritet efter valet. Hur ser egentligen de tänkta avtalen för förbifarten ut?

Tisdag – FOEI:s möte i Sri Lanka fortsätter

Nu är vi på plats i konferenscentrat i vackra bergsstaden Kandu i Sri Lanka. Hotellet heter passande nog Tree of Life, livets träd. Förutom delegaterna från hela världen har ett hundratal aktiva från Sri Lanka bjudits in.

Sri Lanka genomgår en snabb omvandling med nya vägar, turistanläggningar och skogsavverkning. Miljörörelsen är relativt stark och första dagen delades utmärkelser ut till ett tiotal miljöaktiva som skyddad skogar, kämpat mot kolkraftverk, vattenprivatisering, monokulturer mm. Det får mig att fundera på hur vi uppmärksammar aktiva i Sverige som kämpat år efter år för miljö och rättvisa.
Regeringen på Sri Lanka säger sig vilja prioritera miljöfrågor men väldigt många bryter mot miljölagarna. Polisen visade upp en specialstyrka som följer upp miljöbrott i varje kommun, de inbjudna ministrarna uteblev dock till invigningen.

DSC_0091

Miljöaktiva i Sri Lanka fick utmärkelser vid invigningsfesten, här Kamini Viratana som kämpar för kvinnors rättigheter, skydd av skog och ett lokalt hållbart jordbruk i Sri Lanka. Bild: Lars Igeland, Jordens Vänner.

Måndag på FOEI BGM

Idag åkte jag tåg med ett gäng aktiva till Colombo, huvudstaden i Sri Lanka. En lugn tågresa jämfört med första dagens taxiresa på smala vägar fullproppade med bilar, cyklar, motorcyklar och små taxidroskor. Livsfarligt för alla inblandade och med svart rök från många avgasrör. Jag undrar: Måste alla tillväxtländer i Syd följa USA och Europas exempel och bygga ur massbilismen? Antalet bilar ökar explosionsartat och städerna proppas igen. Här skulle finnas ett fantastiskt underlag för kollektivtrafik. En biståndsinsats som skulle göra stor klimatnytta.

Tågresa Sri Lanka
Tågresa i Sri Lanka. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Jag reste med José Elosegui från Jordens Vänners mediaprojekt ”Voices from the people” (Radio Mundo Real). De gör radio- och TV-inslag med aktiva människor världen runt, röster som har svårt att nå ut i de stora kommersiella medieföretagen. Här kan t ex ursprungsfolk som kämpar mot gruvor, småbönder som arbetar mot landgrabbing och forskare som har förslag på nya ekonomiska modeller komma till tals. Programmen finns att ladda ner på internet och den som vill bidra med egna intervjuer kan spela in och skicka till projektet. Kanske läge för någon i Sverige att bidra med filmsnuttar från Ojnare, Kallak, sista spadtaget mot förbifarten och andra aktiviteter?

Rapporter från FOEI – BGM söndag

Jag är på plats i Sri Lanka för Jordens Vänners Internationella beslutande möte som hålls vartannat år. Här finns nu delegater från mer än 70 länder länder i alla världsdelar, en fantastisk mobilisering i en unik organisation.
Friends of the Earth International (FOEI) är verkligen den globala gräsrotsrörelsen för miljö och rättvisa. Första kvällen pratade jag med Karin från Uruguay om deras miljöprofilerade president. På lördagen satt jag vid Indiska oceanen och talade om skogsprogrammet REDD med Isac från Costa Rica.

080

Samtal på Friends of the Earths tvåårsmöte (BGM).Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Läs mer