Tag Archives: FN

Klimatförhandlingarna har kommit halvvägs

trading on line col sistema binario COP 19 i Warszawa har nu kommit halvvägs. Idag var det en demonstration för klimaträttvisa i centrala Warszawa, där bl a Friends of the Earth Europe deltog med en 10 m hög uppblåsbar dinosaurie – för att uppmärksamma värdlandet Polens flört med kolindustrin.
carbondinosaur
Kolfossil vid demonstration i Warszawa. Bild: Friends of the Earth Europe.

optionen broker vergleich COP19-lukatomac
Demonstration i Warszawa för klimaträttvisa, mot företagsinflytande i förhandlingarna. Bild: Luka Tomac.

i rischi delle opzioni binarie I förhandlingarna sker mycket nytt och mycket gammalt samtidigt.
Gammalt eftersom motsättningarna är desamma som vanligt. Länderna i Syd vill att länderna i Nord tar ansvar för sina historiska utsläpp av växthusgaser, medan länderna i Nord gör allt för att undvika det ansvaret. Gammalt också eftersom förhandlingarna inte komemr någonvart, och makthavarna håller på att svika de yngre generationerna något enormt.
Läs mer

Efter klimattoppmötet i Doha

binary option robot opinioni En summering av vad som ”uppnåddes” vid klimatmötet i Qatar i december visar att världens politiska ledare bundit upp sig för en utveckling där vi riskerar att få en fyra grader varmare värld redan under detta sekel. De rika industriländerna bär ett stort ansvar för denna tragedi. Vi står för den absolut merparten av de ackumulerade utsläppen som ökat växthusgasernas andel i atmosfären med drygt 40 procent under industrialismen. Vi har inte heller, trots vårt överflöd, förmått visa vägen genom ambitiösa klimatåtaganden eller ekonomiska satsningar på klimatåtgärder i syd.

free binary options signal Läs mer

Riostopp och Riohopp

cfx broker demokonto Rio+20 fick en symbolisk start med att Jordens Vänners representant från Mocambique Jeremias Vunjanhe som bekämpat det brasilianska företaget Vale stoppades från att komma in i landet. Inne på FN mötet gick förhandlingarna så i stå att Brasilien skrev ihop ett eget nytt
förslag för att få fart på processen. Några framsteg innebar knappast förslaget enligt folkrörelserna utom på en punkt. Brasilien föreslår att processen inte ska gå bakåt utan att tidigare besluts som tagits på FN konferenser fortfarande ska gälla. Stort hopp står dock inte ens kring detta förslag att undvika gå bakåt. Att riva upp tidigare beslut är ett av EU:s och USA:s främsta krav i förhandlingarna. Det gäller för dessa länder att urvattna principerna som beslutades på Riokonferensen 1992 om att rika industrialiserade länder som bidragit mest till de globala miljöproblemen också ska göra mest för att bidra till en lösning. Detta och flera andra punkter där rika länder söker utvidga marknader för storföretagen som främst har sin bas i Nord motsätter sig G77 gruppen med länder från Syd. Det har lett till att större delen av det dokument som FN konferensen är tänkt att komma
fram till fortfarande är under diskussion eller som det heter på konferensspråket inom parentes. Några bindande konventioner som beslutades 1992 är det inte längre tal om, bara några rekommendationer i en gemensam text.

http://jonmcculloch.com/or/90/opzioni-binarie-trading-automatico-opinioni.html opzioni binarie trading automatico opinioni Att inte FN processen ska stoppa upp och till och med gå baklänges har blivit en av folkrörelsernas främsta oro när slutförhandlingarna startat i Rio inför den avslutande delen när 80 statschefer kommer 20-22 juni och ett slutligt förslag till dokument ska beslutas.

piattaforme demo opzioni binarie På det folkliga toppmötet är det desto mer fart. De brasilianska folkrörelserna har brutit dialogen med regeringen inför Rio+20. De ville inte vara med om att enbart få diskutera de frågor som regeringen bestämt samtidigt som miljöförstörande megaprojekt som Belo
Monte dammen beslutas. Desto mer eftersträvar folkrörelserna ökat samarbete i motståndet mot privatiseringspolitiken och arbetet för hållbara lösningar grundade på social rättvisa. Det folkliga toppmötet har därför olika stormöten som samlar de många självorganiserade
diskussionerna för att sedan leda fram till ett gemensamt ställningstagande.
Läs mer

Rio+20: Vart leder förhandlingarna?

http://www.cdesoft.com/br/44/come-funzionano-i-bot-per-opzioni-binarie.html come funzionano i bot per opzioni binarie Rio+20, FN:s toppmöte för hållbar utveckling, har i praktiken kommit igång. Även om regeringsledarna inte kommer förrän den 20-22 juni, håller förhandlarna på att försöka lösa så många knutar som möjligt innan dess. Att det behövs är det ingen tvekan om: Av nuvarande versionen av sluttexten (“the future we want”) på 80 sidor är 2/3 utan överenskommelse. Att förhandlarna skulle lyckas är nog ganska osannolikt.

investire online in borsa Förhandlingarna påminner mycket om klimatförhandlingarna i t ex Durban 2011 eller Köpenhamn 2009. Gapet mellan Nord och Syd är stort, även om bilden i Rio är något mer nyanserad; Brasilien som värd kan få mycket tryck på sig att gå med på en överenskommelse som inte är i de fattiga ländernas intresse (de som har förenat sig i G77+Kina). Utöver det har de politiska förhållandena i världen ändrats sedan 2009. EU är inne i en djup kris, och s k nya ekonomier som Kina, Indien och återigen Brasilien spelar en helt annan roll i världspolitiken nu. Men USA är stabilt som alltid; Inga eventuella avtal ska påverka dess suveränitet, en ny överenskommelse i Rio ska inte påpeka att rika länder har ett särskilt ansvar, och marknaden får lösa allt.

best binary option broker Läs mer

Kampen för rättvisa i Bonn och på Blair Mountain

http://www.bournecapital.com/bt/79/opzioni-binarie-strategia-5-ore.html opzioni binarie strategia 5 ore Våra vänner från Friends of the Earth USA har skrivit ett blogginlägg om den lokala striden vid Blair Mountain (USA) mot koldagbrott, som förstör miljön och samhällen, och den globala klimatstriden i Bonn, där UNFCCC samlas just nu för ett förmöte inför klimattoppmötet i Durban, Sydafrika, i december.

opzioni binarie euro money Vi återger inlägget i sin helhet:

Far from the Hotel Maritim in Bonn, Germany, where the UN climate meetings started again today, hundreds of conservationists, coal miners and activists will start a five day, fifty mile journey through the mountains of West Virginia to call for an end to the devastating practice of mountaintop removal coal mining and a just transition to a sustainable future.  Like the UN climate talks, the March on Blair Mountain is about the future of the planet and the dignity of all people.

Läs mer

Ny FN rapport: Dags for en agroekologi-revolution?

Olivier de Schutter, FN:s ‘special rapporteur’ angående rätten till mat, har i dagarna släppt en rapport “Agro-ecology and the right to food”, med fokus på agroekologi, den hållbara jordbruksmetoden som bl a Via Campesina har propagerat för och praktiserat i åratal. Såhär skriver de Schutter:

Based on an extensive review of recent scientific literature, the report demonstrates that agroecology, if sufficiently supported, can double food production in entire regions within 10 years while mitigating climate change and alleviating rural poverty.

Aktörer som biståndsgivare och stater upmanas att tänka om, bort från storskalig industrijordbruk, och investera istället i forskning och stöd för agroekologiskt jordbruk.

Nu när EU håller på att göra om sin gemensamma jordbrukspolicy finns här ett utmärkt förslag! Gör om, gör rätt, denna gången. Då slipper vi destruktiva jordbrukssubventioner, storskalig djurindustri med sojaimport som skadar människor och miljö i andra delar av världen, och stöd till storgodsägare i EU. Dags för en jordbruksrevolution på alla nivåer.

Wikileaks: Hur USA, och EU, bedriver smutsig klimatpolitik

Det som tidigare kom fram genom vittnesmål från förhandlare och politiker från länder i Syd bekräftas nu genom Wikileaks: USA har manipulerat klimatförhandlingarna inför, under och efter Köpenhamn. Och EU ansluter sig glädjeligen till denna taktik.

Det s k Copenhagen accord, som endast noterades av länderna i Köpenhamn, skulle baxas fram genom  att koppla bistånd till uttalat stöd för accordet. Maldiverna nämns i artikeln på brittiska The Guardian’s hemsida. Andra länder som Bolivia och Ecuador förlorade sitt bistånd i april 2010 för att de inte ville stödja Copenhagen Accord.

Det är nedslående att läsa hur EU vurmar för USA. EU tappade initiativet i klmatförhandlingarna fullständigt, till både USA och BASIC-länderna. Men såhär säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard enligt The Guardian:

But on 11 February, Pershing met the EU climate action commissioner, Connie Hedegaard, in Brussels, where she told him, according to a cable, “the Aosis [Alliance of Small Island States] countries ‘could be our best allies’ given their need for financing“. [… ] Hedegaard is keen to reassure Froman of EU support, revealing a difference between public and private statements. “She hoped the US noted the EU was muting its criticism of the US, to be constructive,” the cable said. Hedegaard and Froman discuss the need to “neutralise, co-opt or marginalise unhelpful countries including Venezuela and Bolivia”, before Hedegaard again links financial aid to support for the accord, noting “the irony that the EU is a big donor to these countries”.

Kate Horner, Policy Analyst hos Friends of the Earth U.S., hade följande kommentar, direkt från Cancún:

“These leaked cables confirm what we’ve heard from many developing country delegates: The U.S. has threatened to withhold assistance it owes poor countries in order to bully them into accepting a shoddy climate deal. This is far from the cooperative international engagement we were promised by President Obama. Todd Stern and Jonathan Pershing should apologize, and the U.S. must start acting as a constructive force in the negotiations and stop these destructive bullying tactics.”

Det aktuella läget i förhandlingarna i Cancún är att trycket är enormt att församlingen formellt ska acceptera Copenhagen Accord. Japan har hotat att blockera en fortsättning av Kyotoprotokollet, det bindande avtalet där ett stort antal rika länder förbinder sig till utsläppsminskningar. Vad har man då kvar, mer än ett Accord med frivilliga minskningar?

FN:s klimatpanel har dock rapporterat att de nuvarande frivilliga löftena i Copenhagen Accord kan leda till en 2,5 till 5 (!) graders temperaturökning. Bolivia och andra ALBA länder protesterar starkt mot att dumpa Kyotoprotokollet:

Solon [Bolivias ambassadör til FN, red. anm.] noted that making a second round of commitments was a treaty obligation for all signatories (Article 3.9) and not something that could be negotiated. […] The position of the ALBA countries was reaffirmed by many other developing nations in an afternoon meeting of the G77 and China, at which representatives of African Group and the Arab League informed Mexican Ambassador Luis Alfonso de Alba that they would insist on the need to uphold the Kyoto Protocol as the best means to avert the climate crisis.

Klimatförhandlingarna: Ett starkt FN behövs

Som vi har sagt tidigare så behövs ett starkt FN där alla länder har en röst. Läs vår debattinlägg på sydsvenskan.se:

Klimatmisslyckandet i Köpenhamn får inte leda till ännu mer förhandlingar bakom stängda dörrar. För att hejda klimatförändringen behövs ett starkt FN med mer inflytande för fattiga länder och med öppenhet för ett engagerat civilsamhälle.

Att till exempel fler än 100 länder vill begränsa temperaturökningen till 1,5 grader är någonting som bör diskuteras på allvar – det är i mångt och mycket deras befolkning som riskerar att drabbas.

En sådan målsättning skulle kräva att rika länder minskar sina utsläpp avsevärt mer än vad som diskuteras nu av t ex USA och EU. En utveckling där utsläppsfossilerna sinsemellan gör upp hur världen ska förhålla sig till klimatförändringarna är fel väg att gå.