Tag Archives: COP21

Lördag = manifestationsdag i Paris!

I sista stund hävde polisen demonstrationsförbudet och tillät våra manifestationer i Paris! Först gjorde Friends of The Earth en Google maps instalation från olika dela av Paris som från cyberspace formade orden Climate Justice Peace.
Sedan samlades 15 000 personer längs Champs Elyssée för den så kallade Red Lines aktionen. Först en cykeldemo, sedan sång, gatuteater, banderoller, talkörer, gamla och unga från alla länder i ett fantastiskt karnevalståg för Klimaträttvisa. Vår svenska banderoll Ändra systemet – inte klimatet var ett populärt fotoobjekt, det är ett tema som återkom på en rad språk. Andra vanliga krav var Climate justice, Leave the coal in the ground men också plakat som ifrågasatte om klimatkrisen kan lösas inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Jordens Vänners grupper från olika länder syntes i många delar av manifestationer.

opzioni binarie come puntare Efter Champs Elyssée fortsatte det hela nära Eiffeltornet där bl. a Naomi Klein och företrädare för Jordens Vänner och Via Campesina talade. De sågade det avtal som strax innan hade klubbats utan diskussion på klimatmötet. Se vidare pressmeddelande från Friends of the Earth Europe och debattartikel i Politico.

Svagt avtal i Paris

binary options trading for usa Klimatavtalet i Paris innehåller goda ambitioner men inga bindande löften om utsläppsminskningar. Både årtal och utsläppsmål ströks bort i förhandlingarna. Det är märkligt att så många i Sverige jublar över ett så svagt avtal.

opzioni binarie bonus iscrizione Det är rätt att glädjas över att temperaturmålet 1,5 grader nämns i avtalstexten. Men detta mål står i bjärt kontrast mot den verkliga utvecklingen. De frivilliga löften som länderna gjort räcker enligt forskarna möjligen till att hejda temperaturökningen vid 3 grader vilket innebär en global katastrof. Alla som skrivit på avtal vet att det gäller att läsa det finstilta, det vill säga vad man verkligen lovat juridiskt. I denna mening är Parisavtalet tomt på innehåll och jublet sätter sig i halsen.

Jordens Vänner i Sverige liksom Friends of the Earth, Global Justice now, Focus on the global South och personer som Naomi Klein är mycket kritiska till avtalet. Vi står fast vid uppfattningen att det enda som kan skapa ett verkligt genombrott är organisering underifrån.

http://www.bournecapital.com/bt/39/come-vincere-con-le-opzioni-binarie.html come vincere con le opzioni binarie Liksom våra systerorganisationer i hela världen lovade vi i Paris att sätta oss till motvärn mot varje investering som låser oss fast i fossilsamhället, vare det är Förbifart Stockholm, nya motorvägar, externa köpcentra, kolgruvor, flygplatser, gruvor, dåliga stadsplaner, konsumtionstempel, och så vidare. Vi hoppas många andra vågar vara med oss i detta arbete.

Svensk manifestation i Paris

bdswisse com Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Fältbiologerna, förortsbor vid den planerade Förbifart Stockholm och andra grupper genomförde en spontan manifestation på fredagsförmiddagen i Paris. Roland von Malmborg sjöng och företrädare från de olika grupperna talade. Trumgruppen feministas acidas spelade.
2015-12-11 10.33.08 2015-12-11 10.52.52

http://citrusfx.com/bw/17/281.html bot per opzioni binarie  

ioption login  

http://yogastlouis.com/oq/35/opzioni-binarie-perso-tutto.html opzioni binarie perso tutto  

binary options 500plus  

http://gunaydinet.com/pi/8/broker-opzioni-binarie-che-accettano-paypal.html broker opzioni binarie che accettano paypal Bilder: Jordens Vänner / Lars Igeland

dove giocare con opzioni binarie Alla politiker i den svenska delegationen var inbjudna men ingen kom. Jens Holm från v träffade oss dock på ett café.

top option broker n 1 Vi framförde följande kritiska frågor till den svenska delegationen:

Är Sverige liksom bl. a Tyskland och Frankrike och 100 länder i Syd beredd att skriva in temperaturmålet 1,5 grader?

Är Sverige beredd att skriva på folkrörelsernas krav på stopp för ny kolbrytning och oljeexploatering? Sverige kan se till att Vattenfalls kolgruvor i Tyskland aldrig öppnas.
Läs mer

Uselt avtalsförslag och ny tågdöd

DSC_0916[1]DSC_0895[1]Förhandlingarna går riktigt dåligt för oss som vill se kraftigt minskade utsläpp. Nu har de tagit bort årtal och procentsatser, och kontrollstationen ligger åtta år framåt! Pressen på länderna att börja minska utsläppen nu är minimal. Nya förhandlingar lördag men inga hopp om stora förbättringar. Jordens Vänners inriktning att inte hoppas på COP utan främst använda mötet för att stärka arbetet på gräsrotsnivå ser ut att vara en riktig bedömning.

Ytterligare en dyster nyhet i Paris. På vårt möte med Tågnätverket Back On Track framkom att tyska järnvägarna DB diskuterar att lägga ner alla återstående nattåg nästa år! Många sovtåg lades ner 2014 vilket gjort resandet mycket svårare. Nu vill de fortsätta tågslakten. Men det skall i så fall ske i december 2016 så vi har ett år på oss att skapa opinion denna gång. Tågälskare från många länder var på mötet och enades om att bygga en riktigt stor kampanj under året som kommer.

Vi i svenska gruppen är riktigt aktiva och deltog i flera möten och manifestationer på fredagen, bl a den stora fest People Planet Action som Friends of the Earth genomförde med ca 2000 aktiva från vela världen. Seminarier, tal mat och dans och möten mellan gamla och nya vänner. Fantastiskt.

Matsuveränitet och spekulationsekonomi i Paris

Nu är vi på plats i Paris. Under onsdagen var det temadag om jordbruk och klimat med franska bönder och småbrukare från hela världen bl. a svenska Nordbruk och globala Via Campesina. De protesterar mot dagens oljedrivna industrijordbruk och vill värna närodlade alternativ utan konstgödsel, gifter och långväga mattransporter. Via Campesina liksom Friends of The Earth International arbetar för lokal och regional matsuveränitet och mot livsmedel som en vara i spekulationsekonomin.

I förhandlingarna kommer nya märkliga utspel, ibland är även dessa drivna av marknadstänk. EU och Brasilien gjorde på onsdagen ett gemensamt utspel för att ge internationell utsläppshandel bättre rykte i förhandlingen . Det europeiska systemet med utsläppshandel har funnits i 18 år men varit ett fiasko som inte minskat utsläppen. Utsläppshandel globalt(Clean development mechanism) är också mycket ifrågasatt, då det ger rika länder möjlighet att köpa sig fria medan det är svårt att kontrollera om utsläpp verkligen minskas i andra änden. Jordens Vänner anser att klimatet och vår framtid inte skall vara en handelsvara. Jämfört med mer utsläppshandel skulle en internationell minimiskatt på koldioxid vara betydligt bättre.

Avtalstexten har nu kortats betydligt men ännu är de viktigaste frågorna olösta, som om avtalet skall vara bindande? minskas utsläppen så att vi når temeperaturmålen? Hur ska nya resurser komma fram till stöd för fattiga länder?

I Paris möts många aktiva som arbetar i sina hemländer mot nyexploatering av fossila bränslen. Vi samtalar om hur ska vi få stopp på nya kolgruvor och nya oljefält? Klimatet klarar inte mer investeringar i fossil energi. Rörelsernas budskap är tydligt. Keep fossil fuels in the Ground!

Nu laddar vi för möte om de internationella nattågen och föreläsningen med Naomi Klein under torsdagen.

På väg till Paris!

Idag går bussen till Klimatmötet i Paris. Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Fältbiologerna och andra åker i tre bussar med sammanlagt ca 140 aktiva. Stämningen i bussen är bra. Vi ser fram emot att träffa klimataktiva från hela världen på seminarier och möten samt de manifestationer som går att genomföra.

IMG_0192

Jordens Vänner Sverige är med och ordnar ett möte på torsdagen för nattågen i Europa. Många nattåg lades ner för ett år sedan, och fler hotas vid tidtabellskiftet om ett år. Redan nu har möjligheterna att resa klimatsmart genom Europa försämrats drastiskt. Aktiva i Nätverket protesterade när ett särskilt klimattåg med makthavare avgick från Berlin till Paris nyligen. På torsdag ska vi planera fortsatt opinionsbildning för de internationella tågen. Här är en namninsamling som dragits igång.

Från våra kontakter inne på förhandlingarna hör vi att första dagens stora ord från regeringscheferna inte avspeglas i framgångar vid förhandlingsbordet. USA vill inte ha ett bindande avtal, många länder är emot stopp för subventioner till fossil energi och den gröna fonden är nästan tom trots löften för många år sedan om 100 miljarder per år. Medieoptimismen saknar än så länge saklig grund.

En ljusglimt är möjligen att Tyskland och Frankrike häromdagen öppnade upp för att nämna 1,5 gradersmålet i slutdokumentet. Jordens Vänner gjorde omedelbart ett uttalande och undrade varför Sverige inte gör detsamma? Nu har vi fått informella signaler från regeringskretsar att de visst gör det. Bra om det också sägs tydligt offentligt i så fall.

Men mål är mål, det är i slutänden handling som räknas. Vi hoppas inte mycket på förhandlingarna, men däremot på den starta opinionen underifrån, bland miljöaktiva, kommuner, vettiga företag, forskare, fack, kvinno- och bonderörelser som påbörjar klimatomställningen själva och sprider fakta om hoten och möjligheterna. Nu ska vi mötas och stärka varandra!

Lars Igeland i bussen genom Sverige