Tag Archives: COP15

Wikileaks: Hur USA, och EU, bedriver smutsig klimatpolitik

binary options autotrader erfahrungen Det som tidigare kom fram genom vittnesmål från förhandlare och politiker från länder i Syd bekräftas nu genom Wikileaks: USA har manipulerat klimatförhandlingarna inför, under och efter Köpenhamn. Och EU ansluter sig glädjeligen till denna taktik.

opzioni binarie antonio lorenzo Det s k Copenhagen accord, som endast noterades av länderna i Köpenhamn, skulle baxas fram genom  att koppla bistånd till uttalat stöd för accordet. Maldiverna nämns i artikeln på brittiska The Guardian’s hemsida. Andra länder som Bolivia och Ecuador förlorade sitt bistånd i april 2010 för att de inte ville stödja Copenhagen Accord.

binary options channel indicator Det är nedslående att läsa hur EU vurmar för USA. EU tappade initiativet i klmatförhandlingarna fullständigt, till både USA och BASIC-länderna. Men såhär säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard enligt The Guardian:

binary com opinie But on 11 February, Pershing met the EU climate action commissioner, Connie Hedegaard, in Brussels, where she told him, according to a cable, “the Aosis [Alliance of Small Island States] countries ‘could be our best allies’ given their need for financing“. [… ] Hedegaard is keen to reassure Froman of EU support, revealing a difference between public and private statements. “She hoped the US noted the EU was muting its criticism of the US, to be constructive,” the cable said. Hedegaard and Froman discuss the need to “neutralise, co-opt or marginalise unhelpful countries including Venezuela and Bolivia”, before Hedegaard again links financial aid to support for the accord, noting “the irony that the EU is a big donor to these countries”.

sono sicure le pagine di gioco in borsa online Kate Horner, Policy Analyst hos Friends of the Earth U.S., hade följande kommentar, direkt från Cancún:

http://www.cec-icmc.org/mw/opzioni-binarie-medio-termine opzioni binarie medio termine “These leaked cables confirm what we’ve heard from many developing country delegates: The U.S. has threatened to withhold assistance it owes poor countries in order to bully them into accepting a shoddy climate deal. This is far from the cooperative international engagement we were promised by President Obama. Todd Stern and Jonathan Pershing should apologize, and the U.S. must start acting as a constructive force in the negotiations and stop these destructive bullying tactics.”

iq optiom Det aktuella läget i förhandlingarna i Cancún är att trycket är enormt att församlingen formellt ska acceptera Copenhagen Accord. Japan har hotat att blockera en fortsättning av Kyotoprotokollet, det bindande avtalet där ett stort antal rika länder förbinder sig till utsläppsminskningar. Vad har man då kvar, mer än ett Accord med frivilliga minskningar?

eztradee FN:s klimatpanel har dock rapporterat att de nuvarande frivilliga löftena i Copenhagen Accord kan leda till en 2,5 till 5 (!) graders temperaturökning. Bolivia och andra ALBA länder protesterar starkt mot att dumpa Kyotoprotokollet:

istruzioni sulle opzioni binarie Solon [Bolivias ambassadör til FN, red. anm.] noted that making a second round of commitments was a treaty obligation for all signatories (Article 3.9) and not something that could be negotiated. […] The position of the ALBA countries was reaffirmed by many other developing nations in an afternoon meeting of the G77 and China, at which representatives of African Group and the Arab League informed Mexican Ambassador Luis Alfonso de Alba that they would insist on the need to uphold the Kyoto Protocol as the best means to avert the climate crisis.

Rapport från klimatlägret: Från Köpenhamn via Cochabamba på väg mot Mexico?

http://www.liberossa.com/bh/35/trend-opzioni-binarie.html trend opzioni binarie Klimatförhandlingarna i Köpenhamn där många världsledare samlades misslyckades. Men när Bolivia kallade till ett klimatmöte för såväl regeringar som folkrörelser och aktivister kom flera konstruktiva förslag för klimaträttvisa fram. Hur kommer den formella processen gå framåt? Kommer de falska lösningarna att stå kvar? Det var frågeställningar som togs upp vid seminariet “Från Köpenhamn via Cochabamba på väg mot Mexico?” på sommarlägret Omställning för Klimaträttvisa.

Medverkande var:
Simone Lovera, Global Forest Coalition, Friends of the Earth Paraguay och aktiv i Climate Justice Now
Niclas Hällström, What Next
Moderator var Ellie Cijvat, Miljöförbundet Jordens Vänner

Läs mer

Historisk seger mot toppmötesrepression efter COP15

Domstolen har funnit klimataktivisterna Natasha Verco and
Noah Weiss från Klimakollektivet i Köpenhamn oskyldiga till alla anklagelser gjorda av statsåklagaren. Bland anklagelserna var uppvigling till våld mot polis och störande av allmänna ordningen. Bägge greps i samband med protesterna under COP-15 i Köpenhamn vid skilda tillfällen som inte hade samband med demonstrationerna.

Rättegångarna har varit tragikomiska. De två har till en början anklagats för skuld till snart sagt alla aktioner som genomförts under klimatmötet. Detta efter samma mönster som tio-dubblade straffen efter protesterna vid EU-toppmötet i Göteborg då alla anklagade ansågs ha kollektiv skuld till alla kravaller vilket motiverade extra hårda straff. I Danmark fick dock sådant tas bort från listan som var orimligt som aktion mot särskilt samhällsviktiga departementsbyggnader vilket ansågs innebära terrorism.

Läs mer

Klimatförhandlingarna: Ett starkt FN behövs

Som vi har sagt tidigare så behövs ett starkt FN där alla länder har en röst. Läs vår debattinlägg på sydsvenskan.se:

Klimatmisslyckandet i Köpenhamn får inte leda till ännu mer förhandlingar bakom stängda dörrar. För att hejda klimatförändringen behövs ett starkt FN med mer inflytande för fattiga länder och med öppenhet för ett engagerat civilsamhälle.

Att till exempel fler än 100 länder vill begränsa temperaturökningen till 1,5 grader är någonting som bör diskuteras på allvar – det är i mångt och mycket deras befolkning som riskerar att drabbas.

En sådan målsättning skulle kräva att rika länder minskar sina utsläpp avsevärt mer än vad som diskuteras nu av t ex USA och EU. En utveckling där utsläppsfossilerna sinsemellan gör upp hur världen ska förhålla sig till klimatförändringarna är fel väg att gå.

Bultsaxrättegång efter klimattoppmötet: Tragikomik efter COP15

Kärnan i rättegångarna i Köpenhamn mot talespersoner för icke-våldsaktioner under klimattoppmötet är en tre meter lång bultsax. Åklagaren är mycket upprörd. Här har vi det slutgiltiga beviset för det planerade våldet mot polisen. Genom telefonavlyssning, kontroll av e-post och beslagtagna anteckningsböcker från tilltalade från Climate Justice Action är det nu möjligt för den danska staten att säga sanningen och hota människor med hårda fägelsestraff och utvisning för terroristbrott. En bultsax har nämnts i en anteckningsbok som inslag i förberedelserna för en aktion för klimatflyktingars rättigheter. Och vad kan göras med en bultsax om inte att vara våldsam mot polisen. Är inte detta vad vi ofta ser, demonstranter springer runt på gatorna där de jagar polisen svingande bultsaxar över sina huvuden.

Under en lunchpaus hämtade åhörare bultsaxen och visade upp den i rätten. Domarna och alla andra utom åklagaren brast ut i skratt. Det var verkligen sant. En bultsax, även en enorm bultsax så lång som tre meter, har använts i en dansk aktion mot behandling av flyktingar. En röd bultsax av papier maché. I ögonen på den danska staten kan kanske en symbolisk uppklippning av staket runt ett flyktingförvar betraktas som våldsam. Att öppna landet för sådana underligheter som flyktingar eller, Gud hjälpe oss människor, eller för  uttrycka det mer exakt främlingar, som vill komma och uttrycka sin åsikt om en FN-toppmötet, är detta inte ett våldsamt hot mot den danska nationen? Så varför inte låta domstolarna se det på samma sätt?

Läs mer

Slutet närmar sig för COP15

Efter att förhandlingarna närapå var döda igår har det hänt en del idag och länderna har kommit överens om att förhandla i två spår, ett enligt Kyotoprotokollet dvs med bindande minskningar och historiskt ansvar för Nord, och ett mer långsiktigt spår. Länderna i Syd har under hela COP15 ställt som krav att bindande minskningar för annex-I länder ska förhandlas fram, medan Sverige, Danmark och EU har motsatt sig detta, och därmed äventyrat förhandlingarna. Danmark fick idag erkänna att deras strategi för mötet havererats.

Läs ett debattinlägg av Lars Igeland (MJV) och Elisabeth Bast (Friends of the Earth US) om hur Sverige och EU kan rädda ansiktet och bygga en bro mellan Nord och Syd istället för att öka motsättningarna.

Läs även MJV:s pressmeddelande om förhandlingarna inatt, och kommentar om USA:s vaga meddelande om klimatbistånd.

Friends of the Earth utestängdes från COP15 – gjorde en sit-in

På onsdag den 16 var det plötsligt omöjligt för ackrediterade från Friends of the Earth att komma in i Bella Center. Vid passkontrollen blinkade röda varningsflaggor, även om alla kring 70 delegater formellt sett hade en vanlig ackreditering och en s k ‘secondary pass‘. FOEI’s ordförande Nnimmo Bassey gick in för att få en förklaring varför detta hände, och Yvo de Boer himself kom ut och pratade med de strandade FOEI aktivisterna, men inga rimliga svar kunde ges. Under flera timmar gjorde FOEI en sit-in och vägrade lämna entrén. Förutom FOEI drabbades även AVAAZ.org och ASEED m fl.

Läs mer

Sista chansen för Sverige och EU att byta strategi i klimatförhandlingarna

– Den ensidiga inriktningen på Kina och USA har redan fördröjt klimatförhandlingarna i ett helt år. Nu måste Sverige och EU ge upp denna nederlagsstrategi och gå samman med de fattigaste länderna för att på detta sätt sätta press på USA.
Det säger Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner i ett uttalande efter ett möte med Andreas Carlgren på eftermiddagen.