Lördag = manifestationsdag i Paris!

I sista stund hävde polisen demonstrationsförbudet och tillät våra manifestationer i Paris! Först gjorde Friends of The Earth en Google maps instalation från olika dela av Paris som från cyberspace formade orden Climate Justice Peace.
Sedan samlades 15 000 personer längs Champs Elyssée för den så kallade Red Lines aktionen. Först en cykeldemo, sedan sång, gatuteater, banderoller, talkörer, gamla och unga från alla länder i ett fantastiskt karnevalståg för Klimaträttvisa. Vår svenska banderoll Ändra systemet – inte klimatet var ett populärt fotoobjekt, det är ett tema som återkom på en rad språk. Andra vanliga krav var Climate justice, Leave the coal in the ground men också plakat som ifrågasatte om klimatkrisen kan lösas inom ramen för en kapitalistisk ekonomi. Jordens Vänners grupper från olika länder syntes i många delar av manifestationer.

http://www.pettigna.com/me/68/optionyard-lizenz.html optionyard lizenz Efter Champs Elyssée fortsatte det hela nära Eiffeltornet där bl. a Naomi Klein och företrädare för Jordens Vänner och Via Campesina talade. De sågade det avtal som strax innan hade klubbats utan diskussion på klimatmötet. Se vidare pressmeddelande från Friends of the Earth Europe och debattartikel i Politico.

Svagt avtal i Paris

analisi tecnica alle opzioni binarie Klimatavtalet i Paris innehåller goda ambitioner men inga bindande löften om utsläppsminskningar. Både årtal och utsläppsmål ströks bort i förhandlingarna. Det är märkligt att så många i Sverige jublar över ett så svagt avtal.

alliance in motion global binary points Det är rätt att glädjas över att temperaturmålet 1,5 grader nämns i avtalstexten. Men detta mål står i bjärt kontrast mot den verkliga utvecklingen. De frivilliga löften som länderna gjort räcker enligt forskarna möjligen till att hejda temperaturökningen vid 3 grader vilket innebär en global katastrof. Alla som skrivit på avtal vet att det gäller att läsa det finstilta, det vill säga vad man verkligen lovat juridiskt. I denna mening är Parisavtalet tomt på innehåll och jublet sätter sig i halsen.

daily weekly cosa significa nella opzioni binarie Jordens Vänner i Sverige liksom Friends of the Earth, Global Justice now, Focus on the global South och personer som Naomi Klein är mycket kritiska till avtalet. Vi står fast vid uppfattningen att det enda som kan skapa ett verkligt genombrott är organisering underifrån.

www brokeragecapital com Liksom våra systerorganisationer i hela världen lovade vi i Paris att sätta oss till motvärn mot varje investering som låser oss fast i fossilsamhället, vare det är Förbifart Stockholm, nya motorvägar, externa köpcentra, kolgruvor, flygplatser, gruvor, dåliga stadsplaner, konsumtionstempel, och så vidare. Vi hoppas många andra vågar vara med oss i detta arbete.

Svensk manifestation i Paris

ip option trading Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Fältbiologerna, förortsbor vid den planerade Förbifart Stockholm och andra grupper genomförde en spontan manifestation på fredagsförmiddagen i Paris. Roland von Malmborg sjöng och företrädare från de olika grupperna talade. Trumgruppen feministas acidas spelade.
2015-12-11 10.33.08 2015-12-11 10.52.52

http://creditsmartrepair.com/bx/64/opzioni-binarie-5.html opzioni binarie 5  

http://www.pettigna.com/me/305/lg-option-trading.html lg option trading  

http://citrusfx.com/bw/50/826.html come ottenere segnali di trading opzioni binarie gratis  

http://www.cdesoft.com/br/69/opzioni-binarie-come-imparare.html opzioni binarie come imparare  

Bilder: Jordens Vänner / Lars Igeland

Alla politiker i den svenska delegationen var inbjudna men ingen kom. Jens Holm från v träffade oss dock på ett café.

Vi framförde följande kritiska frågor till den svenska delegationen:

Är Sverige liksom bl. a Tyskland och Frankrike och 100 länder i Syd beredd att skriva in temperaturmålet 1,5 grader?

Är Sverige beredd att skriva på folkrörelsernas krav på stopp för ny kolbrytning och oljeexploatering? Sverige kan se till att Vattenfalls kolgruvor i Tyskland aldrig öppnas.
Läs mer

Uselt avtalsförslag och ny tågdöd

DSC_0916[1]DSC_0895[1]Förhandlingarna går riktigt dåligt för oss som vill se kraftigt minskade utsläpp. Nu har de tagit bort årtal och procentsatser, och kontrollstationen ligger åtta år framåt! Pressen på länderna att börja minska utsläppen nu är minimal. Nya förhandlingar lördag men inga hopp om stora förbättringar. Jordens Vänners inriktning att inte hoppas på COP utan främst använda mötet för att stärka arbetet på gräsrotsnivå ser ut att vara en riktig bedömning.

Ytterligare en dyster nyhet i Paris. På vårt möte med Tågnätverket Back On Track framkom att tyska järnvägarna DB diskuterar att lägga ner alla återstående nattåg nästa år! Många sovtåg lades ner 2014 vilket gjort resandet mycket svårare. Nu vill de fortsätta tågslakten. Men det skall i så fall ske i december 2016 så vi har ett år på oss att skapa opinion denna gång. Tågälskare från många länder var på mötet och enades om att bygga en riktigt stor kampanj under året som kommer.

Vi i svenska gruppen är riktigt aktiva och deltog i flera möten och manifestationer på fredagen, bl a den stora fest People Planet Action som Friends of the Earth genomförde med ca 2000 aktiva från vela världen. Seminarier, tal mat och dans och möten mellan gamla och nya vänner. Fantastiskt.

Matsuveränitet och spekulationsekonomi i Paris

Nu är vi på plats i Paris. Under onsdagen var det temadag om jordbruk och klimat med franska bönder och småbrukare från hela världen bl. a svenska Nordbruk och globala Via Campesina. De protesterar mot dagens oljedrivna industrijordbruk och vill värna närodlade alternativ utan konstgödsel, gifter och långväga mattransporter. Via Campesina liksom Friends of The Earth International arbetar för lokal och regional matsuveränitet och mot livsmedel som en vara i spekulationsekonomin.

I förhandlingarna kommer nya märkliga utspel, ibland är även dessa drivna av marknadstänk. EU och Brasilien gjorde på onsdagen ett gemensamt utspel för att ge internationell utsläppshandel bättre rykte i förhandlingen . Det europeiska systemet med utsläppshandel har funnits i 18 år men varit ett fiasko som inte minskat utsläppen. Utsläppshandel globalt(Clean development mechanism) är också mycket ifrågasatt, då det ger rika länder möjlighet att köpa sig fria medan det är svårt att kontrollera om utsläpp verkligen minskas i andra änden. Jordens Vänner anser att klimatet och vår framtid inte skall vara en handelsvara. Jämfört med mer utsläppshandel skulle en internationell minimiskatt på koldioxid vara betydligt bättre.

Avtalstexten har nu kortats betydligt men ännu är de viktigaste frågorna olösta, som om avtalet skall vara bindande? minskas utsläppen så att vi når temeperaturmålen? Hur ska nya resurser komma fram till stöd för fattiga länder?

I Paris möts många aktiva som arbetar i sina hemländer mot nyexploatering av fossila bränslen. Vi samtalar om hur ska vi få stopp på nya kolgruvor och nya oljefält? Klimatet klarar inte mer investeringar i fossil energi. Rörelsernas budskap är tydligt. Keep fossil fuels in the Ground!

Nu laddar vi för möte om de internationella nattågen och föreläsningen med Naomi Klein under torsdagen.

På väg till Paris!

Idag går bussen till Klimatmötet i Paris. Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Fältbiologerna och andra åker i tre bussar med sammanlagt ca 140 aktiva. Stämningen i bussen är bra. Vi ser fram emot att träffa klimataktiva från hela världen på seminarier och möten samt de manifestationer som går att genomföra.

IMG_0192

Jordens Vänner Sverige är med och ordnar ett möte på torsdagen för nattågen i Europa. Många nattåg lades ner för ett år sedan, och fler hotas vid tidtabellskiftet om ett år. Redan nu har möjligheterna att resa klimatsmart genom Europa försämrats drastiskt. Aktiva i Nätverket protesterade när ett särskilt klimattåg med makthavare avgick från Berlin till Paris nyligen. På torsdag ska vi planera fortsatt opinionsbildning för de internationella tågen. Här är en namninsamling som dragits igång.

Från våra kontakter inne på förhandlingarna hör vi att första dagens stora ord från regeringscheferna inte avspeglas i framgångar vid förhandlingsbordet. USA vill inte ha ett bindande avtal, många länder är emot stopp för subventioner till fossil energi och den gröna fonden är nästan tom trots löften för många år sedan om 100 miljarder per år. Medieoptimismen saknar än så länge saklig grund.

En ljusglimt är möjligen att Tyskland och Frankrike häromdagen öppnade upp för att nämna 1,5 gradersmålet i slutdokumentet. Jordens Vänner gjorde omedelbart ett uttalande och undrade varför Sverige inte gör detsamma? Nu har vi fått informella signaler från regeringskretsar att de visst gör det. Bra om det också sägs tydligt offentligt i så fall.

Men mål är mål, det är i slutänden handling som räknas. Vi hoppas inte mycket på förhandlingarna, men däremot på den starta opinionen underifrån, bland miljöaktiva, kommuner, vettiga företag, forskare, fack, kvinno- och bonderörelser som påbörjar klimatomställningen själva och sprider fakta om hoten och möjligheterna. Nu ska vi mötas och stärka varandra!

Lars Igeland i bussen genom Sverige

CETA: Doldis bland handelsavtalen

steuern binäre optionen CETA (avtalet med Kanada) fortskrider
Just nu håller EU på att slutföra sista kollen och översättningen av CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, som är ett handelsavtal mellan EU och Kanada som till stor del står modell för TTIP. CETA är redan färdigförhandlat och ska ratificeras, troligtvis i början på nästa år. Avtalet innehåller ISDS, och innehåller även skrivelser som är enkelriktade mot ökad avreglering av många sektorer i samhället inklusive välfärden. Många är oroliga för att avtalet kommer leda till att företag från nordamerika kommer stämma EU länderna, inte bara kanadensiska företag utan även amerikanska företag eftersom ungefär 80% av dessa har ett dotterbolag i Kanada, något som kan utnyttjas i ISDS.

EU kommissionären Cecilia Malmström vägrar än så länge att låta EU:s medlemsländer ratificera avtalet, trots att CETA sannolikt har en stor inverkan på framtida möjligheter att demokratiskt styra viktiga samhällssektorer som välfärden, miljöskydd, med mera. Tanken är att avtalet ratificeras av EU parlamentet på förslag av kommissionen. Dock uppfyller CETA avtalet inte de begränsningar som parlamentet satt upp för TTIP i juli, t ex vad gäller ISDS, så om parlamentet håller fast vid de ramar som satts upp så bör CETA röstas ner.

binäre optionsmist Här kan du läsa mer om CETA
EU:s presentation av CETA:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
Council of Canadians har en annan syn: http://canadians.org/ceta
http://canadians.org/transatlantic-trade-deals
http://canadians.org/sites/default/files/publications/report-ceta-ttip-isds-1015.pdf
Corporate Europe Observatory gjorde en analys 2014, när avtalet hade slutförnadlats:
http://corporateeurope.org/international-trade/2014/11/ceta-trading-away-democracy
Canadian Centre for Policy Alternatives gjorde en analys 2014 också, där framför allt effekterna för välfärden och offentlig upphandling analyserades:
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
Friends of the Earth Europe har sammanfattat läget:
https://www.foeeurope.org/EU-Canada-trade-deal-one-year-on-stakes-higher-than-ever-250915
Seattle to Brussels nätverket driver en kampanj mot CETA och har tips på vad man kan göra:
http://www.s2bnetwork.org/ceta-action/

I Sverige har Stoppa TTIP nätverkets lokalgrupp i Malmö börjat organisera mot CETA.

Öppet brev till de svenska EU parlamentarikerna: Nuvarande inriktning för handelsavtalet TTIP är fel

Imorgon onsdag är det omröstning i EU parlamentet om TTIP, handelsavtalet som håller på att förhandlas mellan EU och USA. Det som ska behandlas är en resolution som påverkar kommissionens handlingsutrymme i de fortsatta förhandlingarna. Resolutionen räcker tyvärr inte på långa vägar för att skydda EU:s befolkning mot handelsavtalets konsekvenser på miljön och demokratin. Vi skriver därför ett öppet brev till våra EU parlamentariker med uppmaningen att rösta nej till resolutionen, skriver företrädare för Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna.

Flera aspekter i handelsavtalet TTIP som oroar oss diskuteras i förhandlingarna. Utöver tvistlösningsmekanismen ISDS, som ger företag rätten att stämma regeringar, förhandlas det även om regulativt samarbete, en process som skulle ge företag och lobbyister möjlighet att ge sina synpunkter på nya lagförslag på nationell nivå och eventuellt även lägre nivå. Det uttalade målet med denna process är att bedöma om ett lagförslag är ett handelshinder – och därmed ställs handelsintressen över alla andra intressen. Processen skulle öka byråkratin kring lagstiftning, och sannolikt kraftigt minska initiativ för starkare miljö- eller hälsoskydd.

Resolutionen i sin helhet, som las fram i juni, tar inte tillräcklig hänsyn till bekymrena som har lyfts av befolkning, miljörörelser, konsumentorganisationer och fackförbund. Därför rekommenderar vi ett nej till resolutionen som helhet.

Vi uppmanar våra EU parlamentariker dessutom att rösta emot ‘kompromissförslaget’ som socialdemokraten Bernt Lange la fram häromdagen. Förslaget innebär att den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS fortfarande finns med, med kosmetiska ändringar på ytan men samma väsentliga innehåll nämligen att företag får rätten att stämma regeringar.

Ett av de mer än hundra ändringsförslagen, förslag 27, innehåller en skrivning om att exkludera ISDS från TTIP. Även om handelsavtalet utan ISDS fortfarande är ett steg bakåt för framtida progressiv lagstiftning på miljö- eller arbetsrättsområdet vore det bra att i nuläget ta bort denna kontroversiella tvistlösningsmekanism från förhandlingarna. En sådan markering vore önskvärt.

Det finns inga hållbara argument varför ISDS ska behöva finnas med i ett handelsavtal mellan två väletablerade demokratiska stater. Både i EU och USA har verksamma företag redan nu alla möjligheter att söka kompensation vid expropriering. Och eftersom det kostar flera miljoner euro att ens driva ett ISDS fall är det inte något som skulle gynna småföretag; ISDS skapar en gräddfil för storföretag att motsätta sig demokratiskt fattade beslut.

Vi uppmanar parlamentarikerna att ta tillfället i akt: Ge en tydlig signal till EU kommissionen och handelskommissionären Cecilia Malmström att den nuvarande inriktningen på förhandlingarna är fel väg att gå. Vi behöver en utveckling som gynnar befolkningen i både EU och USA istället för storföretagen.

Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner
Sebastian Dawson, vice-ordförande i Latinamerikagrupperna

Naturbrukskonferensen 2015: Uttalande

Den 6:e Naturbrukskonferensen är över. Denna gång hölls den i Örebro, 17-19 april.

En haverikommission för landsbygden, en naturbrukspolitisk arbetsgrupp med småbrukarorganisationer och andra närstående organisationer och ett historiskt möte där ledande krafter från Landsbygdsupproret, Omställning Sverige, Småbrukarna, Nordbruk, europeiska Via Campesina, Latinamerikagrupperna, Framtiden i våra händer och Jordens Vänner träffades. Det blev resultatet av den sjätte naturbrukskonferensen sedan starten i Ransby 2010, enligt Tord Björk, aktiv i Jordens Vänners Bonde- och urfolksutskott, som skrev en rapport i Inernationalen.

Nedan uttalandet som antogs av deltagarna vid konferensen:
Läs mer

Sista dagarna av Lima in Brussels

Torsdagen inleddes med en workshop om mat och klimat med en sakkunnig från Friends of the Earth Europe. Vi fick lära oss att jordbruket globalt sett står för omkring 30 % av växthusgasutsläppen, varav en stor del hänger samman med animalieproduktion. Tvärtemot vad många tror är det inte transporten av maten som orsakar den största delen av utsläppen. Bland de stora utsläppskällorna i jordbruket finns istället kött- och mjölkproduktion, avskogning och tillverkning och användning av konstgödsel. Jordbrukssektorn är också känslig för förändringar i klimatet och extrema väderhändelser, men lyckligtvis kan många av de lösningar som finns för att göra jordbruket mer hållbart, såsom agroekologiska odlingsmetoder, även bidra till att öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Därutöver ägnades större delen av dagen åt planering och genomförande av en aktion med jultema. Tanken var att sjunga en julsång, fast med omskriven text (se nedan) på flera platser i centrala Bryssel för påminna om klimatförändringarna, men på ett mer positivt sätt. Vi delade in oss i grupper med olika ansvarsområden – flygblad, banderoller, sångtext, planering av rutten och genomförandet, samt ett film och fototeam. Genomförandet gick fint och vi fick en hel del åhörare och även en del personer som sjöng med oss! Efteråt var alla eniga om att vi trots tidspress lyckats planera en fantastisk aktion, och dessutom hade alla fått komma till tals och varit delaktiga i planeringen.

http://billbrickey.com/bq/93/1604.html segnali opzioni binarie 24 option Lima in Brussels Christmas Carol (melodi: Jingle Bells)
Climate change, climate change
Please stay far away
We want more ambitious goals
We want them rights away, hey!
Greenhouse gas, greenhouse gas
You make the earth too warm
Global North has big duties
To save our world from harm!

TT~IP Sucks
CETA also does
The corporates will ruin our world
It’s time for them to go
You cut down all the trees
And sell us GMOs
People have no home to stay
So where should they all go?

20141211_0399
Foto: Andreas Link

Fredagen, den sista hela dagen av Lima in Brussels, inleddes med parallella workshops om lobbyism och TTIP. Senare fick vi chans att träffa och ställa frågor till Friends of the Earth Europes direktör Magda Stoczkiewicz. Den resterande tiden ägnades åt att göra upp gemensamma planer inför COP 21 i Paris 2015, samt åt att dela med oss av våra planer på nationell nivå.

Lördagens utvärdering av veckan visade tydligt att alla deltagare kände sig nöjda, inspirerade och åkte hem fyllda av energi inför det kommande året. Vi från Jordens Vänner känner oss glada och tacksamma över att ha fått chansen att delta och lära känna så många nya människor från hela Europa. Vi hoppas på ett glatt återseende i Paris nästa år!

En film från aktionen går att se här: https://www.youtube.com/watch?v=1j9f4jsqvKA