Category Archives: Uncategorized

Tisdag – FOEI:s möte i Sri Lanka fortsätter

Nu är vi på plats i konferenscentrat i vackra bergsstaden Kandu i Sri Lanka. Hotellet heter passande nog Tree of Life, livets träd. Förutom delegaterna från hela världen har ett hundratal aktiva från Sri Lanka bjudits in.

Sri Lanka genomgår en snabb omvandling med nya vägar, turistanläggningar och skogsavverkning. Miljörörelsen är relativt stark och första dagen delades utmärkelser ut till ett tiotal miljöaktiva som skyddad skogar, kämpat mot kolkraftverk, vattenprivatisering, monokulturer mm. Det får mig att fundera på hur vi uppmärksammar aktiva i Sverige som kämpat år efter år för miljö och rättvisa.
Regeringen på Sri Lanka säger sig vilja prioritera miljöfrågor men väldigt många bryter mot miljölagarna. Polisen visade upp en specialstyrka som följer upp miljöbrott i varje kommun, de inbjudna ministrarna uteblev dock till invigningen.

DSC_0091

Miljöaktiva i Sri Lanka fick utmärkelser vid invigningsfesten, här Kamini Viratana som kämpar för kvinnors rättigheter, skydd av skog och ett lokalt hållbart jordbruk i Sri Lanka. Bild: Lars Igeland, Jordens Vänner.

Måndag på FOEI BGM

Idag åkte jag tåg med ett gäng aktiva till Colombo, huvudstaden i Sri Lanka. En lugn tågresa jämfört med första dagens taxiresa på smala vägar fullproppade med bilar, cyklar, motorcyklar och små taxidroskor. Livsfarligt för alla inblandade och med svart rök från många avgasrör. Jag undrar: Måste alla tillväxtländer i Syd följa USA och Europas exempel och bygga ur massbilismen? Antalet bilar ökar explosionsartat och städerna proppas igen. Här skulle finnas ett fantastiskt underlag för kollektivtrafik. En biståndsinsats som skulle göra stor klimatnytta.

Tågresa Sri Lanka
Tågresa i Sri Lanka. Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Jag reste med José Elosegui från Jordens Vänners mediaprojekt ”Voices from the people” (Radio Mundo Real). De gör radio- och TV-inslag med aktiva människor världen runt, röster som har svårt att nå ut i de stora kommersiella medieföretagen. Här kan t ex ursprungsfolk som kämpar mot gruvor, småbönder som arbetar mot landgrabbing och forskare som har förslag på nya ekonomiska modeller komma till tals. Programmen finns att ladda ner på internet och den som vill bidra med egna intervjuer kan spela in och skicka till projektet. Kanske läge för någon i Sverige att bidra med filmsnuttar från Ojnare, Kallak, sista spadtaget mot förbifarten och andra aktiviteter?

Rapporter från FOEI – BGM söndag

Jag är på plats i Sri Lanka för Jordens Vänners Internationella beslutande möte som hålls vartannat år. Här finns nu delegater från mer än 70 länder länder i alla världsdelar, en fantastisk mobilisering i en unik organisation.
Friends of the Earth International (FOEI) är verkligen den globala gräsrotsrörelsen för miljö och rättvisa. Första kvällen pratade jag med Karin från Uruguay om deras miljöprofilerade president. På lördagen satt jag vid Indiska oceanen och talade om skogsprogrammet REDD med Isac från Costa Rica.

080

Samtal på Friends of the Earths tvåårsmöte (BGM).Bild Lars Igeland, Jordens Vänner.

Läs mer

Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten

Nu i helgen hölls Klimatriksdag 2014, ett försök att få upp klimatfrågan på dagordningen inför valet. Över 600 personer var med och valde ut 7 av 230 motioner och presentera dessa till representanter för riksdagspartierna. De som var där i alla fall. En tyst minut hölls för de som inte var det – Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Av de sju motioner som valdes ut var Jordens Vänner involverad i tre. Utöver att vi var medförfattare till “Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart” och “Förändra reglerna för AP fonderna” är vi även med och driver kampanjen Halvera Utsläppen Nu, som låg till grund för motionen “Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod” som även den fick många röster.

Klimatriksdagen har redan gjort visst avtryck i den politiska debatten; Jens Holm (v) och Sara Karlsson (s) tog upp några motioner i klimatdebatten i riksdagen dagen efter.

Men innan de slutgiltiga motionerna röstades fram valdes 35 motioner ut från de 230 från början. Dessa 35 ger en bra bild av diskussionerna på riksdagen. Här kommer de:
Läs mer

Globala miljökonflikter kartlagda

Nätverket EJOLT – Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade består av ett antal av våra systerorganisationer, andra miljörättviseorganisationer och forskare. De har nu publicerat en interaktiv karta med mer än 900 miljökonflikter över hela världen. I kartan kan man söka efter typ av konflikt, som t ex gruvdrift, markkonflikter, infrastruktur med mera.

ejatlas

Tyvärr finns Sverige med där. Så det är bara att kavla upp armarna och stödja motståndet mot t ex gruvdrift i Gallók, Ojnareskogen, Förbifart Stockholm.

Välfärd och framtid

Jordens Vänner var medarrangör till konferensen Välfärd och framtid, tillsammans med Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Klimataktion, Nu bryter vi Tystnaden, Verdandi, ABF Stockholm m fl. Vi och Klimataktion hade ett spår om rättvis klimatomställning och gröna jobb, som delvis spelades in. Nedan kan du se några filmer.

Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet

Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.

Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH, Martin Vireduis, Transportarbetarförbundet, Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds Universitet, Torsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin

Samtalsledare: Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

Läs mer

Amandla! Awehtu!

Bobby Peek, generalsekreterare för vår systerorganisation GroundWork från Sydafrika, har skrivit ett inlägg angående Nelson Mandelas bortgång.

Amandla! Awehtu!
The environmental justice movement, and indeed my own environmental justice activism is grounded by the experience of working with Madiba to ensure that South Africans achieve the promise of a life that was enshrined by our Constitution, a life where people live in relations of solidarity and equity with each other and in non-degrading and positive relationships with their environments.
Läs mer