Category Archives: Uncategorized

Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten

Nu i helgen hölls Klimatriksdag 2014, ett försök att få upp klimatfrågan på dagordningen inför valet. Över 600 personer var med och valde ut 7 av 230 motioner och presentera dessa till representanter för riksdagspartierna. De som var där i alla fall. En tyst minut hölls för de som inte var det – Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Av de sju motioner som valdes ut var Jordens Vänner involverad i tre. Utöver att vi var medförfattare till “Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart” och “Förändra reglerna för AP fonderna” är vi även med och driver kampanjen Halvera Utsläppen Nu, som låg till grund för motionen “Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod” som även den fick många röster.

Klimatriksdagen har redan gjort visst avtryck i den politiska debatten; Jens Holm (v) och Sara Karlsson (s) tog upp några motioner i klimatdebatten i riksdagen dagen efter.

Men innan de slutgiltiga motionerna röstades fram valdes 35 motioner ut från de 230 från början. Dessa 35 ger en bra bild av diskussionerna på riksdagen. Här kommer de:
Läs mer

Globala miljökonflikter kartlagda

Nätverket EJOLT – Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade består av ett antal av våra systerorganisationer, andra miljörättviseorganisationer och forskare. De har nu publicerat en interaktiv karta med mer än 900 miljökonflikter över hela världen. I kartan kan man söka efter typ av konflikt, som t ex gruvdrift, markkonflikter, infrastruktur med mera.

ejatlas

Tyvärr finns Sverige med där. Så det är bara att kavla upp armarna och stödja motståndet mot t ex gruvdrift i Gallók, Ojnareskogen, Förbifart Stockholm.

Välfärd och framtid

Jordens Vänner var medarrangör till konferensen Välfärd och framtid, tillsammans med Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Klimataktion, Nu bryter vi Tystnaden, Verdandi, ABF Stockholm m fl. Vi och Klimataktion hade ett spår om rättvis klimatomställning och gröna jobb, som delvis spelades in. Nedan kan du se några filmer.

Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet

Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.

Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH, Martin Vireduis, Transportarbetarförbundet, Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds Universitet, Torsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin

Samtalsledare: Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

Läs mer

Amandla! Awehtu!

Bobby Peek, generalsekreterare för vår systerorganisation GroundWork från Sydafrika, har skrivit ett inlägg angående Nelson Mandelas bortgång.

Amandla! Awehtu!
The environmental justice movement, and indeed my own environmental justice activism is grounded by the experience of working with Madiba to ensure that South Africans achieve the promise of a life that was enshrined by our Constitution, a life where people live in relations of solidarity and equity with each other and in non-degrading and positive relationships with their environments.
Läs mer

FOE International höll presskonferens vid COP 19

Idag mellan 11.30-12.00 höll FOE International en presskonferens inne på COP-arenan. Temat var “COP 19 set to fail – who is to blame?”. Den överskuggades något av nyheten att Polens miljöminister, tillika ordförande för COP, avgått av oklara skäl. Tydligen sitter han kvar som ordförande veckan ut, men har inte fått någon ny ministerpost.

På pressträffen uttrycktes frustration och besvikelse över den utvecklade världens totala brist på ambition. Loss and damage (en ekonomisk ersättningsmekanism för de länder som drabbats av miljökatastrofer) började diskuteras i Durban för två år sedan, men inget har hänt, inga pengar finns på bordet än så länge. G77-länderna (löst sammansatt grupp av utvecklingsländer) och Kina lämnade L&D-förhandlingarna natten till idag på grund av missnöje. Flera i-länder har övergett sina utsläppsmål. Polen använder sitt ordförandeskap till att driva en egen kolvänlig agenda, trots att 80% av den polsk befolkningen är oroade för miljön, sa Ursula Stefanowics (FOE Polen). Silje Lundberg från Young FOEE kritiserade starkt i-ländernas ovilja att dela med sig och deras historiska skuld, samt skyldigheten mot framtida generationer som inte går att bortse från. Hon nämnde också något som är vanligt i den politiska debatten; den påstådda viljan att lyssna på unga och be dem höja sin röst, men straffa dem så fort de höjer sina röster. Hon syftade på att tre unga aktivister blev utkastade från COP-arenan efter en fredlig solidaritetsaktion för Filippinerna förra veckan. Aktivisterna blev först bannlysta att delta i framtida COPkonferenser. Efter en kampanj på sociala medier ändrades straffet till att de får delta, med villkoret att skriva på ett dokument där de lovar “att uppföra sig”.

Silje sammanfattade hela konferensen ganska bra: “politikerna sviker oss, dom leder inte, dom bara pratar”.