CETA-omröstningar på g!

payday loans toronto locations Den 1 I mitten på februari ska EU parlamentet ha en omröstning om handelsavtalet CETA, för att bestämma om avtalet ska gå vidare för ratificering till alla medlemsländer. Innan dess ska de olika utskotten rösta. Häromveckan röstade sysselsättningsutskottet nej; Nu på torsdag, 12 januari, är det dags för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), där bl a Jytte Guteland (s) sitter med.

opzioni binarie ci si guadagna o si rimette Efter att TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA, gick i stöpet härommånaden har vissa krafter försökt vinkla CETA avtalet mellan EU och Kanada, som något bra, i motsats till TTIP då. Men det är oklart hur man kan komma till den slutsatsen – annat än av taktiska anledningar, i ett taffligt försök att få igenom åtminstone ett av de två avtalen. För CETA är nästan precis lika dåligt som TTIP. Det innehåller ICS, tvistlösningsmekanismen som ger företag rätten att stämma stater. Det innehåler regulativt samarbete, som ger företag oproportionerligt med inflytande över kommande lagstiftning. Och det är en enkelriktad väg mot mer avregleringar – det går inte att t ex återta vården eller skolan i offentlig regi när man en gång har avreglerat dessa sektorer.

sycamore options Även miljöutskottets rapportör Bart Staes rekommenderar utskottet att säga nej. Just miljölagstiftning, konsumentskydd och hälsoskydd kan ta stryk om ett såpass omfattande avtal skulle komma att införas.

trade 1 euro opzioni Kontakta Jytte Guteland via CETA check, ett aktivistverktyg som uppmanar henne att säga nej till CETA. Gå in på https://stop-ttip.org/cetacheck/ och sök efter Jytte, följ de enkla instruktionerna.

hügel strategie 60 sekunden trade Eller skicka ett brev till Jytte, t ex enligt nedan:

binary options elite signals ********************

sfondo opzioni binarie Hej Jytte Guteland,

best binary option broker uk  

online trading demo konto Den 12 januari ska du rösta om CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, mellan Kanada och EU i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).

binary options no deposit bonus november 2012 Vi ber dig att avstå från att ge ditt samtycke till CETA, baserat på politiska, miljömässiga och hälsorelaterade skäl.

come vincere sempre con le opzioni binarie cos e opzioni binarie Handelsavtal har redan sänkt EU: s standard för energi, livsmedelssäkerhet och hälsa. CETA är inget undantag.

 1. Redan innan CETA har beslutats har EU-kommissionen reagerat på krav från Kanada för att försvaga EU: s lagstiftning om hormonstörande ämnen som en del av Reach – och prioriterar därmed handelsintressen över människors hälsa och miljön.
 2. Bränslekvalitetsdirektivet, FQD, försvagades efter intensiv lobbying från Kanada och USA under pågående CETA- och TTIP-förhandlingar. Detta innebär att mycket förorenande och kolintensiv olja härrörande från oljesand nu har full tillgång till EU, trots protester i Europaparlamentet, som stöttade en mycket mer långtgående implementering av bränslekvalitetsdirektivet.
 3. Ett annat exempel på sänkta standarder är lagarna om mat från klonade djur och deras avkomma. I slutet av 2013 ändrade kommissionen sitt förslag till att tillåta försäljning och handling av avkomma av klonade djur som livsmedel. Detta gjordes för att undvika eventuella konflikter med handelspartners från USA och Kanada, och var i klar motsättning till parlamentets ståndpunkt. Detta hände redan innan CETA trädde i kraft och vi förväntar oss fler försök att försvaga EU: s regler för livsmedelssäkerhet med CETA på plats.

xm opzioni binarie CETA kommer att leda till en press nedåt på miljölagstiftning och konsumentskydd

Särskilt oroande är det nyligen presenterade Investment Court System (ICS). Liksom sin nu mycket baktalade föregångare ISDS är ICS en enkelriktad mekanism som gör det möjligt för utländska investerare att kräva ersättning för icke-diskriminerande åtgärder som syftar till att skydda miljön och folkhälsan. Det är väl dokumenterat hur hotet om ett ICS-fall kan leda till en s k regulatory chill, nedkylning av viljan att lagstifta, och till en sänkning av offentliga och miljökrav. CETA skulle låsa i detta orättvisa och onödiga system och skapa enorma finansiella risker för Europeiska unionen och dess medlemsstater, och samtidigt presentera ett allvarligt hinder för demokratiskt beslutsfattande.

Miljöutskottet spelade en ledande roll i utformningen av Europaparlamentets ståndpunkt om handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, i juli 2015. Ni införde de röda linjerna för livsmedelssäkerhet, folkhälsa, genetiskt modifierade organismer och folkhälsostandarderna. Dessa linjer korsas nu av CETA.

Därför ber vi dig att stödja rapportörens resolution och vägra ge ditt samtycke till rådets beslutsutkast om CETA.

*******************

 

8 kommentarer på “CETA-omröstningar på g!

 1. Väldigt informativt och bra skrivet Ellie. Tack för upplysningen.

 2. Vill man skriva ett mail kan man använda adressen
  jytte.guteland@europarl.europa.eu

  och motsvarande till andra ledamöter.
  I CETA-CHECK kan man inte längre lämna kommentarer.

  Om vi alla avsätter en kvart varje kväll hinner alla nå alla.

  Ta ett land i taget. Klicka i att ni vill nå en person (och med en ruta alla i samma partigrupp)
  Första gången får du bekräfta via en länk du får i mail – det behövs bara en gång.
  Sedan kan du ta ett land i taget, och där en hel psrtigrupp i taget (kryssa i så får alla i partiet det med ett klick)

  Det finns en bugg, så du får för varje ny grupp ändra land från United Kingdom till Sweden.
  Fyll i de tre fyrkantsrutorna och skicka.

  En kvart om dagen och du har nått alla parlamentsledamöter på ett par kvällar.

  Toppen om du tar hela el delar av Ellies text. När du skickat som vanligt mail, kopiera texten och skicka till fler ledamöter
  (fornamn.efternamn@europarl.europa.eu)

 3. Suverän text av Ellie. Sitter du vid dator kan du ju kopiera hela och sedan skicka till så många ledamöter i utskottet som du orkar.

 4. Det kan väl vara läge att också skriva till miljöutskottets Linnea Engström (mp) som ännu inte sagt hon ska rösta mot CETA.
  linnea.engstrom@europarl.europa.eu

  Har någon en bra engelsk text har jag alla mailadresser på s-gruppen i miljöutskottet.
  De bör ju vara extra mottagliga efter sysselsättningsutskottets sågning av CETA (8/12)

 5. Jag kommer att skicka detta till de i gruppen “Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet” som sitter i miljöutskottet.

  Innehållet är främst en sammanfattning av vad sysselsättningsutskottet kom fram till. Jag är visserligen ganska övertygad att s mfl redan ändrat sig jämfört med när EU-domstolen diskuterades, men det kan ju inte skada,

  Jag skickar till dem i mitten av listan. Har du tid och lust så maila gärna (detta eller annat eller skriv om eller bara sista raderna…). Är du född jan-juni så börja uppifrån, annars börja nerifrån i listan.

  TEXTEN (korrigera gärna)

  Dear MEP

  As you know in december 8, 2016, the committee on Employment and Social Affaires said that recent studies have forecasted job losses with CETA;

  The agreement would also increase inequalities and social tentions;

  The CETA has not at all measured how small companies (with 90 millions jobs) will be exposed by large american corporations.

  Furthermore: the privileged status accorded to investors with the ICS system stands in sharp contrast to what CETA do for protecting labor interests and rights.

  And – Canada har not ratified important ILO conventions.

  CETA is also harmful for Africa and there can be a rapidly increasing migration pressure.

  The committee also fins serious doubts regarding the compability with EU laws.

  ———-

  We can add that american corporations has 42 000 subsidaries in Canada who also can sue EU and the European countries. The famous Maude Barlow said that CETA is a wolf (TTIP) in sheep´s clothing.

  She also told that there is an increasing numbers of cases with increasing amounts against Canada from companies in US (also Canadian subsidiaries there, f ex pipeline) .About 2/3 is environmental matters.

  Let us say no to this attack on employees, on the health, on the environment and (regarding ICS, standstill and ratchet and other mechanisms in CETA) to this attack on democracy that ties the hands on further generations.

  Namn

  Ledamöter i utskottet (lägg till @europarl.europa.eu)justerad för mailadressen

  claraeugenia.aquileragarcia
  nikos.androulakis
  ines.ayalsender
  guillaume.balas
  simona.bonafe
  biljana.borzan
  paul.brannen
  renata.briano
  soledad.cabezonrui
  nicola.caputo
  nessa.childers
  caterina.chinnici
  miriam.dalli
  seb.dance
  ismail.ertug
  monika.flasikovabenova
  elena.gentile
  adam.gierek
  jytte.guteland
  iris.hoffman
  karin.kadenbach
  jo.leinen
  susanne.melior
  massimo.paolucci
  gilles.parqneaux
  pavel.poc
  gabriele.preuss
  dacianaoctavia.sarbu
  christel.schaldemose
  tibor.szanyi
  claudinciprian.tanasescu
  glenis.willmott
  tiemo.wolken
  damiano.zoffoli
  carlos.zorrinho

  Det bör gå iväg så snart som möjligt;
  de har utskottsmötet i morgon torsdag 12 januari.

  Skriv ytterst gärna till andra MEP. Detta var bara de 36 i just den gruppen i utskottet.
  (ENVI: Environment, Public Health and Food Safety). Hälsa – man skulle kanske lägga till att importkvoten tas bort för kött från djur som fått antibiotika i tillväxtsyfte…

 6. Tack.
  De bedömningar jag fått är att CETA får nej i miljöutskottet (ENVI) men ändå ett ja i parlamentet. Viktigt att många fortsätter med CETA-CHECK.Buggen om land är fixad.
  Och om man orkar, seperata mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>