Matsuveränitet och spekulationsekonomi i Paris

app simulatore trading Nu är vi på plats i Paris. Under onsdagen var det temadag om jordbruk och klimat med franska bönder och småbrukare från hela världen bl. a svenska Nordbruk och globala Via Campesina. De protesterar mot dagens oljedrivna industrijordbruk och vill värna närodlade alternativ utan konstgödsel, gifter och långväga mattransporter. Via Campesina liksom Friends of The Earth International arbetar för lokal och regional matsuveränitet och mot livsmedel som en vara i spekulationsekonomin.

binary options trading td ameritrade I förhandlingarna kommer nya märkliga utspel, ibland är även dessa drivna av marknadstänk. EU och Brasilien gjorde på onsdagen ett gemensamt utspel för att ge internationell utsläppshandel bättre rykte i förhandlingen . Det europeiska systemet med utsläppshandel har funnits i 18 år men varit ett fiasko som inte minskat utsläppen. Utsläppshandel globalt(Clean development mechanism) är också mycket ifrågasatt, då det ger rika länder möjlighet att köpa sig fria medan det är svårt att kontrollera om utsläpp verkligen minskas i andra änden. Jordens Vänner anser att klimatet och vår framtid inte skall vara en handelsvara. Jämfört med mer utsläppshandel skulle en internationell minimiskatt på koldioxid vara betydligt bättre.

fare trade android Avtalstexten har nu kortats betydligt men ännu är de viktigaste frågorna olösta, som om avtalet skall vara bindande? minskas utsläppen så att vi når temeperaturmålen? Hur ska nya resurser komma fram till stöd för fattiga länder?

binary option broker free demo I Paris möts många aktiva som arbetar i sina hemländer mot nyexploatering av fossila bränslen. Vi samtalar om hur ska vi få stopp på nya kolgruvor och nya oljefält? Klimatet klarar inte mer investeringar i fossil energi. Rörelsernas budskap är tydligt. Keep fossil fuels in the Ground!

http://www.biodekoracija.com/mu/518/libri-per-autodidatti-sul-trading-binario.html libri per autodidatti sul trading binario Nu laddar vi för möte om de internationella nattågen och föreläsningen med Naomi Klein under torsdagen.

Leave a Reply

come simulare operazioni con opzioni Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://www.donnaklara.com/my/100/banca-popolare-emilia-romagna-simulazione-trading-on-line.html banca popolare emilia romagna simulazione trading on line

migliori siti operazioni binarie

http://diradelarosa.com/bk/23/opzioni-binarie-pro.html opzioni binarie pro

indicatori opzioni binarie

how to open binary option account You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

http://www.big-save.club/mu/reputable-us-binary-options-brokers reputable us binary options brokers

http://www.cdesoft.com/br/36/le-opzioni-binarie-it.html le opzioni binarie it