Sista dagen på FOEI mötet

http://bnroptions.top Måndag
Mötet idag har ställt sig positiv till en ny klimatpolicy, där Jordens Vänner internationellt skall arbeta för en maximal temperaturhöjning med 1,5 grader globalt.

http://www.bpuholdings.com/po/224/3900.html national student loan repayment forms

http://tarbitoitutargalt.ee/pu/140/2410.html getting preapproved for a home loan Jordens Vänner arbetar förstås sedan länge för en radikal klimatpolitik, men har valt att inte fokusera på specifika temperaturmål. Argumentet har varit att experternas sifferexercis tar fokus från den verkliga klimatkampen. FOEI har prioriterat att lyfta fram människor i Syd som redan idag drabbas av klimatförändringar och konkreta förslag på en ny politik, som energieffektivisering, förnybar energi, slut på subventioner till fossila bränslen osv. Nackdelen har varit att FOEI inte har kunnat stå bakom många breda kampanjer för att gå från det otillräckliga tvågradersmålet till ett mål om maximalt 1,5 graders global temperaturhöjning. Beslutet idag innebär att Friends of the Earth International inom kort skall ställa sig bakom detta mål utan att fördenskull byta fokus i sitt arbete.

lexus certified loan rates

loan now pay next year På sista dagen av mötet valdes Bulgarien in som ny medlem i nätverket. Samtidigt valdes grupper från Ryssland och Bosnien Herzegovina in som associerade medlemmar, de kan bli fullständiga medlemmar efter två år som associerade. Jordens Vänner Italien uteslöts.

Leave a Reply

loan sharks uk Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://torsbykeramik.se/pg/235/4102.html federal direct plus loan interest rate 2015

payday loans for no credit

http://compupal.biz/pd/90/1546.html bad debt home loans

http://antondahlstrom.com/pd/256/4579.html signature loan definition

http://www.alltompelargoner.se/ph/2/22.html payday loan for 300 You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

http://honeypotgarden.com/pj/98/1705.html payday loan companies under investigation

http://www.bytfonster.se/pr/183/3096.html consolidate and refinance parent plus loans

payday loans with payment arrangements