Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten

anyoption erfahrungen Nu i helgen hölls Klimatriksdag 2014, ett försök att få upp klimatfrågan på dagordningen inför valet. Över 600 personer var med och valde ut 7 av 230 motioner och presentera dessa till representanter för riksdagspartierna. De som var där i alla fall. En tyst minut hölls för de som inte var det – Moderaterna och Sverigedemokraterna.

cambio euro dollaro forex tempo reale Av de sju motioner som valdes ut var Jordens Vänner involverad i tre. Utöver att vi var medförfattare till “Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart” och “Förändra reglerna för AP fonderna” är vi även med och driver kampanjen Halvera Utsläppen Nu, som låg till grund för motionen “Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod” som även den fick många röster.

operare con bdswiss Klimatriksdagen har redan gjort visst avtryck i den politiska debatten; Jens Holm (v) och Sara Karlsson (s) tog upp några motioner i klimatdebatten i riksdagen dagen efter.

iq option e una truffa Men innan de slutgiltiga motionerna röstades fram valdes 35 motioner ut från de 230 från början. Dessa 35 ger en bra bild av diskussionerna på riksdagen. Här kommer de:

binäre optionen lastschrift Energi:

http://gunaydinet.com/pi/1/opzioni-binarie-truffa-o-no.html opzioni binarie truffa o no Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle
Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi
Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga
Motion 304: Nya ägardirektiv till Vattenfall
Motion 320: Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande

siti opzioni binarie Ekonomi:

investire 1000 euro in opzioni binarie Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder
Motion 187: Beskatta energi istället för arbete
Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning
Motion 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart
Motion 303: Förändra reglerna för AP-fonderna

la professione opzioni trading Infrastruktur:

trading online forex Motion 5: Inga fler vägsatsningar
Motion 12: Tredubbla järnvägsinvesteringarna
Motion 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur
Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov
Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva -även prismässigt

how to binary options brokers make money Konsumtion, mat och livsstil:

investire soldi per guadagnare Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat
Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens
Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart
Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster
Motion 308: Skydda kollagret i de svenska skogarna

opzione biinarie chiusura anticipata Påverkan, metoder:

Motion 24: Vitbok om klimathotet
Motion 52: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna
Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling
Motion 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning
Motion 313: Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan – för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet

Politik 1 – nationellt och internationellt:

Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region
Motion 145: Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion
Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb
Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag
Motion 310: Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag

Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser:

Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället
Motion 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten
Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder
Motion 186: Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna
Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

Det som också var väldigt kul var att många från Jordens Vänner var på plats, från Bobby Peek från GroundWork (vår systerorgansiation från Sydafrika) till medlemmar i Norrköpings lokalgrupp och många andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>