Välfärd och framtid

binäre optionen mit startguthaben Jordens Vänner var medarrangör till konferensen Välfärd och framtid, tillsammans med Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Klimataktion, Nu bryter vi Tystnaden, Verdandi, ABF Stockholm m fl. Vi och Klimataktion hade ett spår om rättvis klimatomställning och gröna jobb, som delvis spelades in. Nedan kan du se några filmer.

ron silver nrgbinary org optazioni binarie Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet

opzioni binarie teamviewer

il trading con le opzioni binarie

futures trading simulator

binäre option traden demo konto

opzioni binarie media mobile Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.

wie funktioniert anyoption Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH, Martin Vireduis, Transportarbetarförbundet, Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds Universitet, Torsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin

quel est le meilleur site pour les options binaires Samtalsledare: Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

fare trading online su plus500 Förena klimatkampen med den sociala kampen för arbete och social rättvisa

Under förra seklet drev de stora sociala rörelserna på för utveckling av demokrati, arbetsrätt och välfärd, men inför den väv av kriser som nu utmanar samhället i grunden har de varit ganska tysta. Men frön börjar gro och nya rörelser märks internationellt. Hur kan vi i Norden mobilisera tillräckligt, snabbt, tillräckligt brett, och tillräckligt kraftfullt?

Medverkande: Asbjørn Wahl, For velferdsstaten Norge, Lars Henriksson, Metallarbetare och författare, Lina Hjort, Klimatakion, Clara Lindblom, Hyresgästföreningen.

Samtalsledare: Tord Björk, Jordens Vänner
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion

conviene operazioni binarie Nordisk folkrörelsesamverkan för gröna jobb och rättvis klimatomställning

Ett panelsamtal om förutsättningar, möjligheter och konkreta steg på vägen till en ny politik för rättvis omställning i Norden.

Medverkande: Daniel Suhonen, den fackliga tankesmedjan Katalys, Kjersti Barsok, vice ordförande LO Oslo, Hans-Henrik Samuelsson, Klimaforum Danmark och Ellie Cijvat, Jordens Vänner

Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Klimaforum Danmark
Samtalsledare: Torbjörn Vennström, Klimataktion

Vi ordnade även en programpunkt som inte filmades:
http://www.dr-riffel.de/oo/129/2158.html binäre optionen code Ställ om bostadspolitiken – för klimatet, social rättvisa och bostäder åt alla

Marknadshärjningarna på bostadsmarknaden leder till segregation, ökad hemlöshet, utarmning av förorterna och finansiell instabilitet. Bostäderna behöver rustas och energieffektiviseras. Boinflytandet behöver öka. Motkrafter samlas för att vända utvecklingen.

Medverkande: En idéverkstad med deltagare från Klimataktion, Jordens Vänner, Jagvillhabostadnu, lokala hyresgästföreningar mfl.

Arrangörer: Jordens Vänner

En kommentar på “Välfärd och framtid

  1. Jag har just le4st fe4rdigt Wijkman/Rockstrf6ms bbDen stora ff6rnekelsenab och kan varmt rekommendera den! – trots att den inte dikrsteuar den, enligt min mening, grundle4ggande orsaken till miljf6krisen och den oje4mna resursff6rdelningen. Wijkman/ Rockstrf6m ff6resle5r t.ex. bara att aktiebolagslagstiftningen bf6r ses f6ver bbmed syfte att bredda me5lparagrafen ff6r ff6retagens verksamhetab. Men de skriver ockse5: bbVad som behf6vs e4r ingenting mindre e4n en revolution, be5de i attityder och samhe4llets och ekonomins organisationab.bbDen stora ff6rnekelsenab har ett ff6redf6mligt systemperspektiv och dess resonemang e4r le4tt att ff6lja och, se5vitt jag kan bedf6ma, mycket trove4rdiga. Men de ff6rslag som ne4mns i Den en stora ff6rnekelsen ge5r knappast utanff6r kapitalismens ramar.Kanske skulle ett tydligt erke4nnande av – och en verklig befrielse fre5n – kapitalismens tillve4xtkrav, och de starka intressemotse4ttningar som det sammanhe4nger med, motsvaras av ett ytterligare steg efter Steg 3 (som inte ifre5gase4tter de re5dande e4garff6rhe5llandena) – ett Steg 4, de4r det externa ff6retagse4gandet har ersatts av en ve4l balanserad kombination av internt och samhe4lleligt demokratiskt styre, och de4r en (mindre missbrukad) varumarknad fortfarande existerar. Helt enkelt’ en verkligt demokratisk ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>