Efter klimattoppmötet i Doha

fornitori di segnali opzioni binarie En summering av vad som ”uppnåddes” vid klimatmötet i Qatar i december visar att världens politiska ledare bundit upp sig för en utveckling där vi riskerar att få en fyra grader varmare värld redan under detta sekel. De rika industriländerna bär ett stort ansvar för denna tragedi. Vi står för den absolut merparten av de ackumulerade utsläppen som ökat växthusgasernas andel i atmosfären med drygt 40 procent under industrialismen. Vi har inte heller, trots vårt överflöd, förmått visa vägen genom ambitiösa klimatåtaganden eller ekonomiska satsningar på klimatåtgärder i syd.

http://dralban.biz/mi/417/disattiva-autopzionibinarie.html disattiva autopzionibinarie

binary options affiliate Världens folk och även Sverige står i praktiken utan ledarskap när det gäller den största utmaning mänskligheten stått inför. Det är miljarder människor i utsatta regioner som står inför de största hoten av torka och svält, stormar, översvämningar och havsnivåhöjningar som dränker deras hem och åkrar, ja hela länder.

recensioni topoption Vad kan vi då göra? Svenska folket kan visa att vi tar hoten på allvar genom att själva inleda omställningen till en i verklig mening hållbar och rättvis ekonomi. Det kommer inte att bli lätt, många invanda mönster måste omprövas, och vi kan behöva ”ge upp” en del av det vi tagit för givet i vårt välstånd. Men vi kommer att leva liv fyllda av mening.

opzioni binarie funzionano davvero Svenska folkrörelser, stora som små, kan söka allians med de växande folkrörelser i syd som på allvar utmanar den rådande utvecklingsmodellen och i stället söker ett nytt förbund i samspel med Moder Jord där målet är ett gott liv för alla och envar. Vi organisationer som ingår i nätverket Global Rättvisa Nu, bygger redan dessa allianser, och välkomnar fler att ansluta sig.

Varje arbetsplats, kvarter, byalag, bostadsrättsförening, grannskap och kommun, kan bilda grupper för konkret omställning där vi direkt tar itu med att banta bort koldioxidutsläpp och energiförbrukning, där vi återbrukar föremål, där vi ökar vår självförsörjning av mat, där vi skapar lokala ekonomier och minskar beroendet av den globala spekulationsstyrda och vinstfixerade maktekonomin. Exemplen finns redan men behöver bli många fler.

optionavigator it Fackklubbar kan i allians med miljögrupper, enskilda innovatörer och kommunala intressen, forma omställningsprogram där klimatskadliga industrier, energislukande bostäder och ohållbar infrastruktur ges en ny och hållbar framtid. Det behövs särskilt nu när varslen ökar.

out opzioni binarie i com e autoproduzione Samtidigt kommer vi fortsätta att kräva ansvar av politiker och företag. De stora utsläppsminskningarna som behövs måste styras med bra politik – inte motarbetas av dålig sådan. En rättvis global överenskommelse måste komma till. Och de minskningar som vi medborgare uppnår ska uppvägas av minst lika stora minskningar i industrin.

deposito 50 euro opzioni binarie Vi kan inte längre bara vänta och fortsätta som hittills.

best binary options signals providers I Global Rättvisa Nu har ett tjugotal organisationer, däribland Jordens Vänner, gått samman i en kampanj inför nästa riksdagsval i Sverige. Vi vill uppmuntra till ett folkligt uppror för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar omställning, såväl i Sverige som i världen omkring oss. Kom med oss i detta arbete!

günstige binäry optionen Tack till: Torbjörn Vennström, Klimataktion

Leave a Reply

opzioni binarie esempi Your email address will not be published. Required fields are marked *

binary options copy trading uk

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>