Debattartikel: Miljön på väg att bli en handelsvara

http://www.discount-a-finder.com/mg/binary-speedbot binary speedbot Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och NOrdBruk har en debattartikel i dagens Göteborgsposten (19 juni):

Ett obehagligt spel pågår inför sommarens FN-möte om miljö i Brasilien. Rika länder arbetar för att stryka bort kraven på demokrati och rättvisa för att istället betona en grön ekonomi där miljö skall bli en handelsvara och storföretagen skall få ökade befogenheter. Det skriver Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och Nordbruk.

Den 20-22 juni deltar Fredrik Reinfeldt på FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, tjugo år efter den historiska Riokonferensen och 40 år efter den första FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972. Vid tidigare konferenser talades det om att lösa miljökrisen med demokrati och solidaritet. I slutförhandlingarna inför sommarens möte vill EU och USA nu stryka bort alla hänvisningar till principen om de rika ländernas särskilda ansvar som betonades i Rio 1992.

Vårt land har en särskild roll genom vår långvariga kontakt med utvecklingsländerna och genom att Stockholmskonferensen var startskottet för den moderna globala miljödebatten. Tyvärr har dock Sverige tappat sin ledartröja i det globala miljöarbetet. Den minskning av de inhemska utsläppen som skett sedan 90-talet beror bland annat på att vi importerar alltmer från länder som Kina och att utsläppen sker där istället. Våra totala utsläpp per capita har inte minskat om man räknar in vår totala konsumtion. Sveriges agerande internationellt är inte heller så smickrande. Ett exempel är att vårt land just nu är ordförande i Arktiska rådet där man legitimerar en hållbar oljeutvinning i Arktis. Sanningen är att oljan där inte får användas alls om vi skall klara klimatmålet om maximalt två graders global uppvärmning och att en exploatering skulle innebära ett allvarligt ingrepp i en mycket känslig natur. Att Carl Bildt efter sina oljeäventyr i Sudan nu går i bräschen för oljeborrning i Arktis är pinsamt för Sveriges miljöarbete. Nu är det dags för regeringen att tänka om.

opzioni binarie antonio lorenzo Spekulation och växande klyftor

Men i Rio prioriterar de rika länderna nu något som de kallar grön ekonomi istället för olika ansvar och demokrati. EU och Sverige betonar företagens roll och vill sätta pris på naturens ekosystemtjänster. Våra stora systerorganisationer i Syd varnar för att detta skapar spekulation och växande sociala klyftor. Visst måste miljön värderas högre när politiska beslut tas, men vatten, luft och biologisk mångfald ska inte behandlas som varor som kan ägas och säljas.

Mot en grön ekonomi på företagens villkor ställer vi en global och lokal omställning byggd på demokrati och solidaritet. Makten över matförsörjningen ska ligga i befolkningens och jordbrukarnas händer, inte det globala industrikapitalets. Vi anser att en utjämning av levnadsvillkoren i världen måste ske samtidigt som produktion och konsumtion anpassas till vad planeten kan bära.

demo trading binario online Var står regeringen?

En sådan omställning kan också vara en väg bort från ekonomisk osäkerhet och hög arbetslöshet i Europa. Ett program för smart energi i miljonprogramsområden, mer närproduktion av livsmedel, förnybar energi, bra och prisvärda tåg, bussar, spårvagnar mm kan skapa hundratusentals nya jobb i Sverige.

Med några dagar kvar av Riokonferensen frågar vi Lena Ek och Fredrik Reinfeldt:

opzioni binarie segnali gratis Ellie Cijvat

Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the Earth

avatrade gebühren Torgny Östling

NOrdBruk, den svenska grenen av småbrukarorganisationen Via Campesina

binary options killer review Carmen Blanco Valer

Latinamerikagrupperna med systerorganisationer i många länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>