Öppet brev till regeringen: Stockholm +40 och toppmötet i Rio – en uppvisning i greenwash?

download in verbis virtus demo opteck opzioni binarie När regeringen Reinfeldt bjuder in 40 år efter FN:s miljökonferens i Stockholm blir det dessvärre en uppvisning i greenwash. De goda parollerna från Stockholm 72 och Rio 92 om att gemensam bygga en rättvis hållbar värld har ersatts av förhoppningar om att storföretagen skall ta sitt frivilliga ansvar och att Sverige skall tjäna pengar på utsläppshandel och export.

binäre optionen steuern binary option robot login Det skriver tre generationer miljöaktiva i Jordens Vänner.

http://dolfinitygallery.com/ow/78/opzioni-binarie-money-management-ryan-heveron.html opzioni binarie money management ryan heveron – Stockholm, 25 april 2012

mercato opzioni binarie manipolato Under miljökonferensen i Stockholm 1972 kom Olof Palme ut till den nyväckta miljörörelsen och anslöt sig till kraven på global solidaritet och stopp för USA:s giftspridning i Vietnam. Vid Riokonferensen 1992 bidrog Gro Harmen Bruntland till att konventionerna om klimat och biologisk mångfald utformades med ett extra ansvar för de rika länderna.

opzioni binarie prova demo gratis Detta står tyvärr i bjärt kontrast till spelet bakom kulisserna inför sommarens FN-möte i Rio de Janeiro. I förberedelserna arbetar rika länder och storföretag nu för att stryka bort alla hänvisningar till solidaritet och rättvisa. Istället betonas en grön kapitalism där miljö i ökad utsträckning skall bli en handelsvara. Sveriges regering bejakar de nya signalerna.

guadagnare online trading

software segnali opzioni binarie Vårt land har en särskild roll genom vår långvariga kontakt med utvecklingsländerna och genom att Stockholmskonferensen var startskottet för den moderna globala miljödebatten. Därför är det extra sorgligt att se hur regeringen använder denna veckas jubileum Stockholm plus 40. Det kunde vara ett ypperligt tillfälle att utvärdera vad som gått bra och vad som inte alls fungerat under 40 år. Det kunde också vara ett tillfälle att blåsa liv i de FN-konventioner som rätt skötta skulle kunna vara en viktig bricka i arbetet för planetens framtid.

come giocare alle opzione binarie con carte prepagate De historiska erfarenheterna avklaras dock i en snabb panel, där inte de globala miljörörelserna alls finns med. Viktiga frågor om allvaret i klimathotet, hoten mot milleniemålen och de växande klyftorna saknas nästan helt. Regeringens konferens visar inte mer än en grön fernissa, som kanske räcker till att upprätthålla myten om Sverige som miljöföregångare.

http://www.jaleh.de/or/9/binre-optionen-ab-10-euro.html binäre optionen ab 10 euro Sanningen är dock att Sverige sedan många år har tappat sin ledartröja i det globala miljöarbetet. Förra året ökade våra inhemska utsläpp med 11 procent. Den minskning av dessa utsläpp som skett sedan 90-talet måste också ses i ljuset av att vi importerar alltmer från länder som Kina och bidrar till utsläppen där. Våra totala utsläpp per capita har inte minskat om man räknar in vår totala konsumtion.

operare con azioni binarie Sveriges agerande internationellt är inte heller så smickrande. Ett exempel är att vårt land just nu är ordförande i Arktiska rådet och där legitimerar en ”hållbar” oljeutvinning i Arkttis. Sanningen är att oljan där aldrig borde tas upp om vi skall klara tvågradersmålet, och att en exploatering skulle innebära ett allvarligt ingrepp i en mycket känslig natur. Att Carl Bildt efter sina oljeäventyr i Sudan nu går i bräschen för oljeborrning i Arktis är en skam för Sveriges miljöarbete.

binary options trading robot Tystnaden kring dessa allvarliga framtidsfrågor är bedövande i svenska media. Många folkrörelser sover också en törnrosasömn. Men bakom mediebruset pågår faktiskt en intressant utveckling. Den nya miljörörelsen växer idag i andra delar av världen. Internationella Jordens Vänner med grupper i 77 länder arbetar tätt ihop med de jordlösas rörelse och andra folkrörelser Syd. En stor global motkonferens, Folkets toppmöte för social och miljömässig rättvisa, kommer att ordnas i Rio i sommar.

I Sverige har ett trettiotal freds-, miljö- och solidaritetsrörelser knutit tätare band för gemensamt arbete fram till valet 2014. Det är Nätverket global rättvisa nu där bland annat Jordens Vänner, Klimataktion och Latinamerikagrupperna gått samman. Vi planerar bl a en stor konferens i maj i Göteborg. Där ägnas en hel dag åt framgångar och motgångar under 40 års miljökamp, med målsättningen att stärka miljö- och rättvisearbetet idag. En dag ägnas också åt dialog med politiker och forskare som är beredda att ta de globala utmaningarna på verkligt allvar.

Vi uppmanar den svenska regeringen att försvara ett offentligt ansvarstagande för vitala miljö- och välfärdsvärden, mänskliga rättigheter och en rättvis omställning istället för den utförsäljning som pågår nu. Vi uppmanar varje människa att engagera sig i demokratiska folkrörelser för att värna mänskliga rättigheter mot kortsiktiga vinstintressen, och i vardaglig och politisk handling inleda denna omställning såväl lokalt som globalt.

 

Göran Folin och Tord Björk aktiva sedan Stockholm 72

Lars Igeland, kampanjansvarig inför Rio 1992

Ellie Cijvat, aktiv inför Rio plus 20

En kommentar på “Öppet brev till regeringen: Stockholm +40 och toppmötet i Rio – en uppvisning i greenwash?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>